วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563 10:33

จังหวัดพังงา คุมเข้มป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบ -- ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

Written by
Rate this item
(0 votes)

huhan


นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตามที่ได้ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ (ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙) ในประเทศจีน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในท่าอากาศยานทั้ง ๕ ท่าอากาศยาน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบ (ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่แต่อย่างใด อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคปอดอักเสบ (ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙) จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา พร้อมเปิดสายด่วน ๑๕๖๗ รับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอ ออกตรวจสอบคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทั้งบนบก ทางทะเล รวมทั้งตามเกาะต่างๆ โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์โรคและเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลรองรับสถานการณ์ ซึ่งจังหวัดพังงามีโรงพยาบาล ๙ แห่ง มีห้องแยกตรวจโรค ๙ ห้อง และมีห้องสำหรับรองรับผู้ป่วย ๙๐ ห้อง

ที่มา : https://www.facebook.com/pr.phangnga

      : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

Read 2148 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563 10:40
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา