วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563 10:20

จังหวัดพังงารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด

Written by
Rate this item
(0 votes)

3

2

จังหวัดพังงารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด หนุนสร้างคลังอาหารประจำหมู่บ้านตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากตัวแทนบริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ปลูกผักบริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในชุมชน รวมถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ตามนโยบายสร้างคลังอาหารประจำหมู่บ้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมร่วมกันปลูกผัก ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ปลูกผักเพื่อบริโภคสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

Read 315 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา