วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 14:31

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

5

6

ผู้ว่าฯพังงา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
วันนี้ (4 มิ.ย.63) เวลา 14.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง โดยมี นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพสกนิกรจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมมาใช้ดำเนินชีวิต โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ปลูกต้นผักเหมียง 1 ต้น พร้อมกับเดินชมบริเวณโดยรอบ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้ทำการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่หายากต่างๆมากมาย และเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนอีกด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

 

Read 1138 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา