วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 10:58

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

1     

2         

         วันที่ 16 มิ.ย.63 เวลา 14.30 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อร่วมพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้ พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดพังงาโดยส่วนราชการได้จัดทำโครงการต่างๆโดยแบ่งแยกออกเป็น เช่น ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน ด้านการจัดการน้ำชุมชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชนและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และด้านอื่นๆ เช่น การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้ทำการส่งโครงการเหล่านี้ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำการกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการทำการพิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

Read 1848 times Last modified on วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 11:03
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา