วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 08:30

จังหวัดพังงา เปิด "ห้องเกียรติคุณ" แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

 

จังหวัดพังงา เปิด "ห้องเกียรติคุณ" แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดพังงา
(วันนี้ 15 ก.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิด "ห้องเกียรติคุณ" แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดพังงา ซึ่งได้จัดแสดงไว้ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเดิม หรือที่ทำการอำเภอเมืองจังหวัดพังงาในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ของเมืองพังงา ได้เข้าชม พร้อมได้ศึกษาเรียนรู้ในประวัติความเป็นมาของเจ้าเมืองพังงาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาบุคคลสำคัญหลายท่านที่เคยปกครองเมืองพังงาแห่งนี้ ล้วนได้สร้างบ้านแปงเมือง สร้างคุณประโยชน์ สร้างคุณงามความดีให้กับเมืองพังงามากมาย ควรค่าที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง ให้มีความรักความหวงแหนและทำประโยชน์ตอบแทนผืนแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองต่อไป
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ดำริไว้ว่า จำเป็นต้องมีสถานที่รวบรวม
ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของจังหวัดพังงา รวมถึงคุณูปการต่างๆที่มีต่อจังหวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการพัฒนาและบริหารงานจังหวัด สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจที่จะได้เรียนรู้ถึงความเป็นปึกแผ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการของจังหวัดพังงาและส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดพังงา จึงได้กลายมาเป็นห้องเกียรติคุณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดพังงาแห่งนี้

Read 610 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา