ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (385)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

1

2

3

4

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดโครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9) ปลานิลสินในน้ำ"ปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตลดา มอบพันธุ์ปลา พันธุ์พืชสมุนไพรให้ชุมชน
วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 1 บ้านชีน้อย ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9) ปลานิลสินในน้ำ" พร้อมมอบพันธุ์ปลานิล ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ต้นกระชายขาวให้กับชาวบ้าน ร่วมปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง และปล่อยพันธุ์ปลานิลลงในแหล่งน้ำเพื่อขยายพันธุ์ปลานิลให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนต่อไป ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดโครงการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้ปล่อยพันธุ์ปลา และแจกจ่ายพันธุ์ปลานิลจิตลดา จำนวน 20,000 ตัว ในสถานที่ต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 1 บ้านชีน้อย ตำบลถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จำนวน 2,000 ตัว, หมู่ที่ 4 บ้านขุมมุด ตำบลถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จำนวน 1,000 ตัว, หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ตำบลถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จำนวน 500 ตัว, ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ขอรับพันธุ์ปลาไปปล่อยในบ่อปลาของตนเอง จำนวน 16,500 ตัว
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง 47 แห่งทั่วประเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพืชสวนสมุนไพรและกิจกรรมเพาะพันธุ์ปลานิล ที่มีนโยบายแจกพันธุ์ปลานิลให้กับประชาชน จำนวน 999,999 ตัว ทั่วประเทศ นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้กำหนดการแจกจ่ายพันธุ์ปลานิลในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น.

1

2

3

4

5

6

7

 

จังหวัดพังงา เปิดมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ประจำปี 2564
วันนี้ (31 ส.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็ง มั่งคง ยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2.6 มหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 พร้อมกล่าวราชสุดุดีและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา
กิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ให้กับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 9 แห่ง พิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้แทนกองทุนฯ จำนวน 9 แห่ง การนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2564 พิธีรับมอบกล่องออมทรัพย์ ออมความดี สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากทั้ง 8 อำเภอ พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติบัตร เงินรางวัล แก่หมู่บ้านกองทุนฯ จังหวัดพังงา ประจำปี 2564 จากนั้นประธานในพิธีและส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานกองทุนแม่ฯของทั้ง 8 อำเภอ และปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1

2

3

4

5

6

จังหวัดพังงา จัดพิธีประดิษฐานพระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร
(วันนี้ 19 ส.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีประดิษฐานพระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร ณ หอพระพุทธรูปหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
พระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร ลักษณะปางมารวิชัย แกะสลักด้วยหินขาว แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่บริเวณห้องโถงภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา จากนั้นทางจังหวัดได้ทำการก่อสร้างหอพระพุทธรูปหลังใหม่ขึ้นจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธรูปที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นี้ และทำพิธีประดิษฐานเบิกเนตรโดยพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารมหลวง เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

1

2

3

4

5

6

ขบวนรถ "Mobile พาณิชย์ ลดราคา" นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาด ออกตระเวนจำหน่ายช่วยเหลือประชาชน
(วันนี้ 18 สิงหาคม 64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดพังงา ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมกันปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์ ...ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพังงา นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาขายส่งและราคาต่ำกว่าท้องตลาด ร้อยละ 20-40 จำหน่ายผ่านรถ Mobile จำนวน 6 คัน ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 16 กันยายน 2564 รวม 30 วัน โดยจะตระเวนไปทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ภายในรถมีสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาแผงละ 107 บาท ข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 135 บาทน้ำตาลทรายขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 22 บาท น้ำมันปาล์มขนาด 1 ลิตร ราคา 45 บาท และยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่นๆมากมาย รวมทั้งสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร จำนวนมากกว่า 70 รายการ 6 หมวดสินค้า ลดสูงสุดถึง 60% ลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในทุกพื้นที่
พร้อมกันนี้ที่บริเวณสวนกาญจนาภิเษก (ลานหลวงปู่ทวด) ตรงข้ามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป และสินค้าชุมชนต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม นี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 อนุมัติงบประมาณเงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 161.324 ล้านบาท ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตลอดระยะเวลา 30 วัน

1

2

3

4

รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองโรค หมู่ 4 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพังงา บริเวณด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 เดินทาง เข้า-ออกข้ามจังหวัด (พังงา-ระนอง) บริเวณจุดตรวจหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกัณตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอคุระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย จากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการควบคุมป้องกันแก้ไข การจัดทำโรงพยาบาลสนาม และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวให้กำลังใจ และเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้เสียสละและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ ความทุ่มเท อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ซึ่งการลงพื้นที่นี้ต้องการมาให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำและกำชับให้มีการดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน โดยประชาชนผู้เดินทางได้ให้ความร่วมมือในการคัดกรองเป็นอย่างดี
///ส.ปชส.พังงา/ภาพ/ข่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

จังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา
วันที่ 29 ก.ค. 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา มีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยจังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา ได้ใช้สถานที่ลานสันทนาการ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เป็นสถานที่ทำการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวจังหวัดพังงา ทั้งเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้ปกครองบ้านเมืองในอดีต เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัด และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
พิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ มี นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา และประชาชน เข้าร่วม

 

3

2

1

(วันนี้ 18 ก.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร พอ.สว. และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงคุณธรรมน้อมนำหัวใจไทย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 จังหวัดนนทบุรี และทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมายุ 94 พรรษา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติอย่างล้นพ้น ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำเพ็ญพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทั้งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนาและการสงเคราะห์ประชาชน มีพระราชานุเคราะห์แก่ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพิการและชาวเขา เด็กยากจนและผู้ขัดสนในชุมชนแออัด ทรงจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งมูลนิธิตำรวจตระเวนชายแดน ทรงชักชวนผู้อื่นโดยเสด็จพระราชกุศล สร้างโรงเรียนตามชายแดนและท้องถิ่นทุรกันดาร และทรงริเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนกิจการของหน่วยงานแพทย์ พอ.สว.เพื่อบำบัดทุกข์ของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล พระองค์จึงเป็นที่เคารพรักของประชาชน จนได้รับการถวายพระนามว่าพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทไทย พสกนิกรชาวไทยต่างถวายพระนามว่า “สมเด็จย่า”

75020

75022

75026

 

ผู้ว่าฯพังงา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 64
(วันนี้ 19 ก.ค. 64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และ นาวาเอกอภิชาติ วรภมร รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพังงา ในนามผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพังงา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดภูเก็ต

forking create 02 tn650

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

 

1

2

3

4

 

จังหวัดพังงา เปิด "ห้องเกียรติคุณ" แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดพังงา
(วันนี้ 15 ก.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิด "ห้องเกียรติคุณ" แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดพังงา ซึ่งได้จัดแสดงไว้ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเดิม หรือที่ทำการอำเภอเมืองจังหวัดพังงาในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ของเมืองพังงา ได้เข้าชม พร้อมได้ศึกษาเรียนรู้ในประวัติความเป็นมาของเจ้าเมืองพังงาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาบุคคลสำคัญหลายท่านที่เคยปกครองเมืองพังงาแห่งนี้ ล้วนได้สร้างบ้านแปงเมือง สร้างคุณประโยชน์ สร้างคุณงามความดีให้กับเมืองพังงามากมาย ควรค่าที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง ให้มีความรักความหวงแหนและทำประโยชน์ตอบแทนผืนแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองต่อไป
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ดำริไว้ว่า จำเป็นต้องมีสถานที่รวบรวม
ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของจังหวัดพังงา รวมถึงคุณูปการต่างๆที่มีต่อจังหวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการพัฒนาและบริหารงานจังหวัด สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจที่จะได้เรียนรู้ถึงความเป็นปึกแผ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการของจังหวัดพังงาและส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดพังงา จึงได้กลายมาเป็นห้องเกียรติคุณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดพังงาแห่งนี้

หน้าที่ 1 จาก 28
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา