ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (298)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
1
 
2
 
3
 
4
 
5
จังหวัดพังงา เริ่มเทศกาลวันเข้าพรรษา ส่วนราชการในจังหวัดพังงาถวายเทียนพรรษา 23 วัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563
วันนี้ (5 ก.ค.63) เวลา 07.00 น. นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นำส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง ) อำเภอเมืองพังงา จากนั้นพระสงฆ์ 19 รูป ได้ออกรับบิณฑบาตโดยมีพุทธศาสนิกชนต่างร่วมใจกันนำดอกไม้ ข้าวสาร และอาหารแห้งหลากชนิดมาทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
ต่อมานายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบต้นเทียนพรรษา 23 ต้น ให้กับคณะส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อนำไปถวายวัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ในอำเภอเมืองพังงา จำนวน 23 แห่ง ซึ่งคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้ถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมกับผ้าอาบน้ำฝนให้กับวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา
“เข้าพรรษา” คือวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งจนสิ้นสุดฤดูฝน สมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ทำถวายพร้อมกับผ้าอาบน้ำฝนเป็นพุทธบูชา ให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดเป็นแสงสว่างเพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์ เช่น อ่านหนังสือ ศึกษาธรรมะ ตลอดเวลา 3 เดือน และช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่เหล่าฆราวาส พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้รักษาศีล งดสุรา และเว้นจากอบายมุขต่างๆ

3

2

1

รมช.สธ. ลงพื้นที่พังงาให้กำลังใจ อสม. เผยมีแผนรับสถานการณ์รอบสอง ด้านลูกจ้างช่วงโควิด-19 บรรจุใหม่ 29 มิ.ย.63 นี้ ซึ้งใจมอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณ
วันที่ 22 มิ.ย.63 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เดินทางพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามงานสาธารณสุขและมอบนโยบายในพื้นที่ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมว่าสามารถควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 2 ราย และข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย.63 มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค( PUI) จำนวน 871 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 869 ราย และรอผลการตรวจ 1 ราย ประชาชนได้รับการคัดกรองสะสม 5,099,807 คน และจนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 69 วัน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดพังงา
แต่ถึงอย่างไรก็ตามจังหวัดพังง ยังคงมีมาตรการที่เข้มข้น ในส่วนของ Scan Seal และClean รวมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตัวของประชาชน ทั้งในส่วนของการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางสังคมและการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และ อสม.ในพื้นที่ ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในจังหวัดพังงา
จากนั้นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้กำลังใจและเยี่ยมชมห้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ รพ.พังงา โดยทาง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.พังงา ร่วมให้การต้อนรับ มีตัวแทน เจ้าหน้าที่ พนักงาน พยาบาล เภสัชกร และ นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นพนักงานลูกจ้าง ได้กล่าวคำขอบคุณพร้อมมอบช่อดอกไม้ ที่กระทรวงสาธารณสุข บรรจุเป็นข้าราชการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29 มิ.ย.63 นี้ พร้อมกับชมห้องแล็ปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง เพื่อใช้วิเคราะห์ตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว

1     

2         

         วันที่ 16 มิ.ย.63 เวลา 14.30 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อร่วมพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้ พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดพังงาโดยส่วนราชการได้จัดทำโครงการต่างๆโดยแบ่งแยกออกเป็น เช่น ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน ด้านการจัดการน้ำชุมชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชนและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และด้านอื่นๆ เช่น การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้ทำการส่งโครงการเหล่านี้ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำการกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการทำการพิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

1

2

3

4

5

6

ผู้ว่าฯพังงา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
วันนี้ (4 มิ.ย.63) เวลา 14.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง โดยมี นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพสกนิกรจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมมาใช้ดำเนินชีวิต โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ปลูกต้นผักเหมียง 1 ต้น พร้อมกับเดินชมบริเวณโดยรอบ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้ทำการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่หายากต่างๆมากมาย และเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนอีกด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

 

1

 

4

5

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธี
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่โรงพยาบาลใน จังหวัดพังงา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด –19
ต่อมาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยเริ่มด้วยการจัดหาเครื่องมือป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน เพราะบุคลากรทางการแพทย์เปรียบเสมือนหน่วยหน้า และเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้พระราชทาน “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยทรงให้จัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งห้องคัดกรองและตรวจเชื้อนี้เป็นนวัตกรรมของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง โดยได้พระราชทานแก่โรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดพังงา ประกอบด้วย โรงพยาบาลพังงา และ โรงพยาบาลตะกั่วป่า เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อนี้เป็นห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย

3

2

จังหวัดพังงารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด หนุนสร้างคลังอาหารประจำหมู่บ้านตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากตัวแทนบริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ปลูกผักบริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในชุมชน รวมถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ตามนโยบายสร้างคลังอาหารประจำหมู่บ้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมร่วมกันปลูกผัก ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ปลูกผักเพื่อบริโภคสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

หน้าที่ 1 จาก 22
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา