ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (320)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

1

2

3

4

วันที่๑๗ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึงเวลา๒๔.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า ได้สั่งการให้ จพง.ฝ่ายปกครอง นำโดย นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ต.บางม่วง นายเฉลิม ไวว่อง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ต.บางไทร ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ)พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.ตะกั่วป่า ที่ ๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตะกั่วป่า และจิตอาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธปืน วัตถุระเบิด การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ร่วมกับการปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางผ่านด่านเข้ามาในเขตพื้นที่ ตำบล/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ด่านตรวจถาวรบ้านทับกำ ม.๔ ต.บางนายสี
ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

S 32514058

S 32514063


S 32514065

วันนี้ (6 ม.ค. 64) เวลา 15.20 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ด้วย สำหรับด่านตรวจบ้านท่านุ่น เป็นด่านตรวจคัดกรองในการเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต จะเข้าสู่จังหวัดพังงา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ไม่ให้กระจายเข้าสู่ประชาชนในจังหวัดพังงา ซึ่งจังหวัดพังงา ได้ให้อำเภอที่มีรอยต่อระหว่างจังหวัดตั้งด่านตรวจตลอด 24 ชั่วโมงด้วย
ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วย และยังคงกำหนดมาตรการคุมเข้มทุกพื้นที่ ทั้งการตรวจสแกนคนในชุมชน หมู่บ้าน ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกพื้นที่ การเฝ้าระวังทุกสถานที่เสี่ยงที่อาจจะใช้เป็นเส้นทางในการลักลอบลำเลียงแรงงานเถื่อนเข้าพื้นที่ หรือสถานที่ที่เป็นจุดรวมตัวของคนจำนวนมาก พร้อมกับพิจารณาสถานที่ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุกรณีมีการระบาด

39027

39029

39030

39036

39033


วันที่ 6 มกราคม 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ภริยา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ต่างร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้าบริเวณแนวรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 รวมทั้งเป็นการขยายพันธุ์ของต้นเฟื่องฟ้าเพื่อนำไปปลูกในสถานที่ต่าง ๆ สร้างสีสัน สดใส เป็นที่น่ามอง ให้กับเมืองพังงาด้วยไม้ดอกหลากสี ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดหากิ่งต้นเฟื่องฟ้าหลากสีจากแหล่งต่าง ๆมาเพาะชำ ประมาณ 500 ต้น โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ มาปลูกบริเวณแนวรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดพังงาในครั้งนี้

flood

จังหวัดพังงา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารสด อาหารแห้ง สิ่งของประกอบอาหาร และเงินสด เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ชั้น1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

1

2

3

4
วันนี้ (5ธ.ค.63) เวลา 19.19 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลในส่วนภูมิภาคพร้อมกับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธ.ค.2563 และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศพระวรกาย และพระสติปัญญาของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่หลวงยังประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์มาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์

1


2

3

4

5

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดพังงาจะประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา

142606

142612

142614

จังหวัดพังงา นำโครงการ"โคก หนอง นา โมเดล" ลงปฏิบัติสู่พื้นที่
วันนี้ (2ธ.ค.63) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2563 โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา ในฐานะที่ปรึกษา ร่วมประชุม
โดยจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการฯ "โคก หนอง นา โมเดล" ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 26 ครัวเรือน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเป้าหมาย 54 ครัวเรือน การจ้างงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯในพื้นที่ 3 อำเภอ การจัดทำพื้นที่ต้นแบบ ระดับจังหวัด 1 แห่ง ระดับอำเภอๆละ 1 แห่ง และระดับตำบลๆละ 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและรู้หลักการในการจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมด้วยการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความสอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติในเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตรภายใต้หลักของความพอเพียง
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับตำบลและระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับถิ่นฐานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1

2

3

ผู้ว่าฯพังงา ย้ำ โครงการขยายท่อส่งน้ำระหว่างจังหวัด พังงา-ภูเก็ต ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวพังงาก่อน เน้นผู้นำชุมชนทำความเข้าใจชาวบ้าน
วันนี้(16 พ.ย.63) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายประทีป กุศลวัฒนะ ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานโครงการและการบริหารงบประมาณ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการและการชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา
โดยการประปาส่วนภูมิภาค มีแผนดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อผลิตน้ำประปาส่งจ่ายไปยังพื้นที่น้ำของ กปภ.สาขาพังงา และ กปภ.สาขาภูเก็ต ซึ่งระหว่างแนวท่อประปาที่ขยายออกไปนั้นจะเริ่มต้นจากพื้นที่ อ.เมืองพังงา และพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง ผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ระยะทาง 58.2 กิโลเมตร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถเชื่อมระบบประปาเข้าในพื้นที่ของตนเองได้ และยังผ่านพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างสนามบินพังงาด้วย โครงการดังกล่าวหากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มศักยภาพระบบประปาให้รองรับกับความต้องการใช้น้ำของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ รองรับสนามบินจังหวัดพังงา รองรับผู้ใช้น้ำประมาณ 45,000 ราย ในช่วงระยะเวลา 10 ปี และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ 2 จังหวัด ตลอดจนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภคในหน้าแล้ง
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เน้นย้ำว่า ให้โครงการนี้ทำการจ่ายน้ำให้ชาวพังงาให้เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภคก่อน จากนั้นจึงทำการส่งไปตามแนวท่อประปาต่อไป อีกทั้งยังให้ กปภ. ทำการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพน้ำ การบริการ และราคาต่อหน่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวพังงามากที่สุด พร้อมทั้งยังให้ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบส่งน้ำระหว่างจังหวัด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในการใช้น้ำ รองรับเศรษฐกิจและการเติบโตของชุมชนทั้งในพื้นที่พังงาและภูเก็ตในอนาคต
ทั้งนี้ หากจังหวัดใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจังหวัดใกล้เคียงสามารถนำน้ำส่งต่อทดแทนให้ได้ ไม่เฉพาะพังงา หรือภูเก็ตเท่านั้น ด้วยระบบเชื่อมโยงท่อส่งน้ำข้ามจังหวัด

รายละเอียด โครงการ

 

1

2

3

4

วันที่ 2 พ.ย. 2563 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี ตลาดลองแลกะไหล ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของชุมชน ร่วมทั้งมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน ถึงแนวคิดและแนวทางการสร้างชุมชนท่องเที่ยวยุคใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ ที่ต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อสามารถสร้างจุดขายที่น่าสนใจให้แก่ชุมชน และสามารถโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดให้เข้ามาท่องเที่ยวชุมชน นำไปสู่ปากต่อปากแนะนำให้มาเที่ยวต่อได้
สำหรับตลาดลองแลกะไหล เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์และมีการจัดการที่เป็นอย่างระบบ ในแต่ละสัปดาห์สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมาณ 8 ถึง 9 แสน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง โดยนางสาวเสริมศรี ทองสกุล ผุ้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ หนึ่งในผู้นำชุมชนที่ดูแลตลาดฯ เปิดเผยว่า แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ ได้มีการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว กับชาวบ้านในชุมชน ด้วยการทำกิจกรรม D-HOPE หรือ การจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งได้รับแนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ให้การท่องเที่ยวมีความสนุกและอารมณ์ร่วมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกิจกรรม D-HOPE ในชุมชนเช่นกัน โดยสาธิตการทำน้ำสมุนไพร ที่มีส่วนผสม และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สร้างความประทับใจให้แก่รัฐมนตรีและคณะเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการทำเขียงสับกระจาย ที่ออกแบบให้มีขายกสูง ช่วยให้แยกชิ้นส่วนที่สับออกจากเขียงอย่างรวดเร็ว

หน้าที่ 1 จาก 23
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา