ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (298)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

ผู้บริหารปั๊ม ปตท.พังงา ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ ซื้อสับปะรดพันธุ์ภูงา พันธุ์พื้นเมืองจังหวัดพังงา แจกลูกค้าทุกคนที่เติมน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ราคาสับปะรดตกต่ำ 

(25 มิ.ย) ปั๊มน้ำมัน ปตท.ราชพฤกษ์ ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา ผู้ที่มาใช้บริการเติมน้ำมันภายในปั๊มต่างยิ้มกันทั่วหน้า เมื่อใช้บริการเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานรับเงินเสร็จก็จะเดินไปหยิบสับปะรดพันธุ์ภูงา แจกให้คันละ 1 ลูก โดยไม่จำกัดว่าจะเติมน้ำมันเท่าไหร่ หรือว่าจะเป็นรถประเภทไหน ทุกคันที่เข้ามาเติมน้ำมันจะได้ของแถมเป็นสับปะรด 1 ลูกทั้งหมด ซึ่งได้เริ่มทำการแจกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา

ายการันย์ พฤกษ์รังสี ผู้บริหารปั๊มน้ำมัน ปตท.ราชพฤกษ์ เปิดเผยว่า ทาง ปตท.สำนักงานใหญ่ได้มีแนวคิดที่อยากให้ผู้ค้าน้ำมันของ ปตท. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานีบริการน้ำมันกับเกษตรกร โดยล่าสุด ได้จัด “โครงการรวมพลัง ร่วมใจ ช่วยเกษตรกร” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่สับปะรดที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ในส่วนของจังหวัดพังงานั้น พบว่า ราคาสับปะรดไม่ได้ตกลงมากเหมือนที่อื่นเพราะเกษตรกรยังสามารถจำหน่ายได้ในราคาส่งลูกละ 6 บาท แต่ก็นับว่าราคาได้ตกลงระดับหนึ่ง จึงได้ออกไปซื้อสับปะรดพันธุ์ภูงา ที่มีรสชาติหวาน และกรอบมาจากเกษตรกรในอำเภอตะกั่วทุ่ง นำมาแจกให้แก่ผู้ใช้บริการในปั๊มน้ำมัน ปตท.ราชพฤกษ์ ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา วันละ 2 รอบ เช้า-เย็น และปั๊มกัลปพฤกษ์ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา วันละ 3 รอบ เช้า เที่ยง เย็น ซึ่งพบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการดีมาก เพราะทางปั๊มแจกให้แก่ลูกค้าทั้งหมดโดยไม่มีการเติมขั้นต่ำ ไม่มีการจำกัดว่าจะเป็นรถอะไรอีกด้วย

 

 

นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ภายใต้คำขวัญ “ร้อยดวงใจชาวพังงาต้านยาเสพติด” โดยจะมีการเดินขบวนแฟนซีรณรงค์จาก 8 อำเภอ เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าวัดประชุมโยธี ผ่านย่านตลาดและชุมชน ไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พร้อมกิจกรรมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน เปาวลี และโกไข่ นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงพร้อมจินตลีลา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ การวาดภาพระบายสี และการประกวดขบวนพาเหรด พร้อมนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวพังงาทุกท่านร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ส่งเสริมการปรับปรุงเทคนิคการสอนดนตรีในยุค 4.0 “สอนดนตรีอย่างไรให้สนุก” โดยร่วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน เพื่อครูได้เกิดทักษะความรู้และนักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพ และมีสมองที่สมดุล

ดนตรี เป็นวิชาที่ช่วยสร้างเสริมความสมบูรณ์ในเชิงความรู้สึก อารมณ์ให้กับผู้เรียนโดยตรง  ความเข้าใจ                ความซาบซึ้งในดนตรีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับจากการเรียนดนตรี เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมวิชาดนตรี จึงได้ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน จัดโครงการปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูดนตรี เรื่องสอนดนตรีอย่างไรให้สนุก ณ ห้องประชุมลิมิลัน โรงเรียนอนุบาลพังงา เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายสันติภัทร โคจีจุล รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการที่ได้จัดขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีสำหรับครูผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาดนตรี, เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดถึงเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีการสอนดนตรี มี รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม

รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ กล่าวถึงการเรียนดนตรีว่าจะช่วยสร้างและพัฒนาความสามารถหลายด้านให้กับเด็ก มิใช่เพียงแต่พัฒนาความถนัดด้านดนตรีโดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่ช่วยพัฒนาด้านการได้ยินทั่วไป ความมีสมาธิ การตอบสนองต่อเงื่อนไขต่าง ๆ การเรียนรู้ด้านอารมณ์ และพัฒนาการด้านร่างกาย ด้วยเหตุที่การเรียนรู้ดนตรีต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ รับรู้ และตอบสนอง เพื่อให้สัมผัสกับความงดงามของเสียงที่ได้รับการสร้างสรรค์กลั่นกรองอย่างดีแล้ว หรือที่เรียกว่า โสตศิลป์ กระบวนการเรียนรู้ดนตรีจึงมีความสัมพันธ์การเรียนรู้โดยมีสมองเป็นฐาน หรือ Brain-based Learning (BBL)

        ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณ หมู่ 3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา หลักมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมจังหวัดพังงาทำให้ สภาพอากาศมืดครึ้มเกิดลมแรงพัดกระหน่ำ ทำให้หลังคาบริษัท แสงสวรรค์ค้าไม้ จำกัด ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังคาที่มุงด้วยแผ่นเมลทัลชีสปลิวว่อนไปทั่วกว่า 100 เมตร โครงหลังคาหักโค่นไปตามแรงลม โดยเสาและหลังคาที่ก่อสร้างขึ้นมาป้องกันฝนสำหรับไม้แปรรูปที่เตรียมจะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้หักโค่นไปหลายหลัง รวมทั้งบ้านพักคนงานอีกเป็นจำนวนมากได้รับความเสียหาย ส่วนบริเวณด้านหน้าของบริษัทแสงสวรรค์ซึ่งเป็นโรงแรมถูกต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นถูกแรงลมพัดโค่นล้มใส่หลังคาของโรงแรมได้รับความเสีย ทางเจ้าของโรงแรมพร้อมพนักงานเร่งซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝนที่กำลังตกสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินภายในอาคาร

        จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก ลมพัดแรง ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพังงา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายอำเภอ ไม่ว่าจะเป็น อ.ตะกั่วป่า อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ทับปุด อ.เกาะยาว ซึ่งได้ประสานไปยัง นายอำเภอทุกอำเภอ และ ท้องถิ่นทุกท้องถิ่น ให้เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อจะได้หาวิธีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการด่วน พร้อมทั้งได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายบริเวณที่ราบเชิงเขา ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้ขากปริมาณน้ำฝนสะสมที่มีมากในช่วงนี้ พร้อมให้ติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

credit https://www.innnews.co.th/regional-news/news_114095/

        ที่สำนักสงฆ์บ้านนอกนา  หมู่ที่ 2 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ”โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ร่วมไหว้พระ รับศีล ฟังธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายสังฆทานและสิ่งชองเครื่องใช้แก่วัด และพบปะกับประชาชนที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายในการบริหารบ้านเมือง พร้อมนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาจังหวัดพังงา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน

        นายสิทธิชัย ศักดา เปิดเผยว่า โครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ จะมีในทุกวันพระ เดือนละ 4 ครั้ง หมุนเวียนกันไปทุกอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรภาคเอกชน และ พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัด ทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ สมาทานศีล ปฏิบัติตนยึดมั่นในหลักธรรมของศีล 5 ซึ่งภายในกิจกรรม ได้มีการ ทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ ถวายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับวัด และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่  นอกจากนั้นทางส่วนราชการต่างๆได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน การดำเนินกิจกรรมนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและให้ความสำคัญเกี่ยวกับศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ นับเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวีถีพุทธอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

แหล่งที่มา https://77kaoded.com/

วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
นายประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ได้ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมกับคะแนนในเบื้องต้นถึง 50 คะแนน โดยมีนายสุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมเดินเยี่ยมชมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา และนิทรรศการเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพังงา ที่มีผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดดเด่นอยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างให้กับชมรมอื่น ๆ ทั้งภายในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของขมรมฯ วิทยาลัยเทคนิคพังงาและชมรมเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชมรมฯ และร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ได้ตระหนักถึงพิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด”
จากนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินได้ชมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมให้คำแนะนำสำหรับใช้ในการประกวดในครั้งต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวิชัช ไตรรัตน์ นายก อบต.กะไหล หัวหน้าส่วน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมการพบปะพี่น้องประชาชนในเวทีประชาคม ที่ ตลาดลองแล บ้านบางนุ หมู่ 6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อรับฟังปัญหาดำเนินการของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเบื้องต้นประชาชนในพื้นที่ได้เสนอปัญหาเรื่องของงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ส่งให้ชุมชน หรือหมู่บ้านจำนวนน้อยกว่าความต้องการของชุมชนหรือหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของแต่ละพื้นที่ พบว่าประชาชนที่ไม่เข้าร่วมเวทีประชาคม ไม่มีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการของชุมชนหรือหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมที่จะนำปัญหาต่างๆเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ปัญหาที่พบต่อที่ประชุมในภาพรวมต่อไป

โดยพลเรือเอกชุมนุม กล่าวว่า การสร้างสนามบินในจังหวัดพังงาเบื้องต้น ครม.เห็นชอบในแนวทางการก่อสร้าง ซึ่งจากนี้ต้องมีกระบวนการต่อไป และไม่ได้ฟันธงว่าจะมีหรือไม่ ต้องรอการศึกษาในรายละเอียด ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ จึงจะสามารถบอกถึงโครงการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมอง ด้านการคมนาคมโดยเฉพาะสนามบินภูเก็ตเกินความสามารถในการรองรับทำให้เกิดปัญหา และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากเกินไป จึงต้องการกระจายความสามารถในการรองรับ จึงคิดถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ภูเก็ต-พังงา เพื่อเพิ่มการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น

 

ที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย นายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลโคกกลอย ให้การต้อนรับคุณกรกฤช จุฬางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” Brain รุ่นที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มูลค่า กว่า 1.2ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

คุณอัชดา เกสรศุกร์ ตัวแทนหลักสูตร Brain รุ่น 2 กล่าวว่า หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารชั้นสูงระดับแนวหน้าของประเทศได้เข้าใจถึงองค์ความรู้ของโมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 อย่างลึกซึ้ง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างวิสัยทัศน์ ศักยภาพ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากด้านวิชาการแล้วยังสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียนจะมีการเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจในทางปฏิบัติ ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยการจัดอบรมดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศในด้าน Innovation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก, กิจกรรม Ice Breaking, CSR เพื่อเสริมสร้างความกลมเกลียวสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเพื่อนๆ ร่วมรุ่น เกิดเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจและนวัตกรรม ที่ต่างพึ่งพา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่มนักบริหารที่เข้าร่วมเรียน สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งการผนึกกำลังในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในก้าวสู่การแข่งขันระดับสากลได้อย่างแน่นอน การมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งในวันนี้ เพราะทางกลุ่มได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลขาดแคลนงบประมาณในจัดซื้อ จึงร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อมามอบให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

(5 มิ.ย. 61) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 โดยมีนายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สำหรับจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมเกษตรกรของจังหวัดพังงา จำนวน 12,000 ราย มี 240 รุ่น รุ่นละ 50 คน ในเวลา 3 วัน และรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของจังหวัดพังงา
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในหลายมิติ ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตด้านการบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ เน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตร จะสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ได้จริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เป็นการเน้นย้ำการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในทุกมิติ และตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
 
 
 
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา