ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (301)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดพังงา ประจำปี 2561 26 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.โรงแรมบ่อแสนวิลล่า

        นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตรวจเรือทุกลำดูใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งพบว่ายังมีเรือสปีดโบ๊ตที่ยังไม่ต่อทะเบียนใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตามนโยบายของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้ปรับตามกฎหมายกำหนด จากสถิติการเปรียบเทียบปรับของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนมกราคม 2561 มีการเปรียบเทียบปรับเรือนำเที่ยวไม่มีใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาแล้ว จำนวน 121 ลำ เป็นเงิน 95,500 บาท เป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16(13) ฐานเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ หรือหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 18 ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับตักเตือน และแจ้งให้ยื่นขออนุญาตนำเที่ยวให้ถูกต้อง

        โดยพบว่าเปรียบเทียบสถิติการยื่นขอใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ช่วงก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2559 ถึง 4 กรกฎาคม 2560 พบว่า เรือหางยาว ขออนุญาต จำนวน 141 ลำ สปีดโบ๊ต 73 ลำ เรือใหญ่ 56 ลำ ซีแคนู 472 ลำ ส่วนเรือที่ขอใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560–ปัจจุบัน พบว่า เรือหางยาว ขออนุญาต จำนวน 335 ลำ สปีดโบ๊ต 185 ลำ เรือใหญ่ 99 ลำ ซีแคนู 959 ลำ โดยการขออนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีเพิ่มขึ้น เรือหางยาว ขออนุญาตเพิ่มขึ้นจำนวน 194 ลำ สปีดโบ๊ต 112 ลำ เรือใหญ่ 43 ลำ ซีแคนู 487 ลำ ซึ่งการตรวจสอบเรือที่ขอใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นมาตรการที่ควบคุมเรือนำเที่ยว เพื่อต้องการทราบจำนวนเรือนำเที่ยวที่เข้าเขตอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งเป็นมาตรการดูแลควบคุมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

สนับสนุนเนื้อหา

thai rath logo

 

วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 10:24

ของดีอำเภอคุระบุรี” ประจำปี 2561

Written by

        นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางสาวชญาณ์พิมพ์ พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวณิชเนตร สระมุณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี เป็นคณะกรรมการตัดสินการแตงโมเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอคุระบุรี มีรสชาติหวาน สีแดงสวย เกษตรปลูกเป็นรายได้เสริม นิยมปลูกแซมในสวนยประกวดแตงโม ในงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561 างพารา ปาล์มน้ำมัน ในระยะ 1-2 ปี มีการพัฒนารูปลักษณ์ ให้เป็นรูปหัวใจ สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกร ภายในงานมีเกษตรกรให้ความสนใจ ส่งแตงโมเข้าร่วมประกวด 24 ราย

        ผลการตัดสิน ดังนี้รางวัลที่ 1 นายบรรเจิด เอียบสกุล รางวัลที่ 2 นายณรงค์ เทพทอง และรางวัลที่ 3 นายศิริพงษ์ ศรีธนสาร และภายในบู๊ทของสำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี มีการจัดนิทรรศการ "เกษตรดี๊ดี วิถีครัวเรือน " การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้เชื้อไตรโคเดอมาในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อบริการประชาชน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี

ที่โรงพยาบาลพังงา นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา เปิดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมี นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผอ.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกุมารเวชกรรมโรงพยาบาล ครู-นักเรียน ผู้ปกครองและเด็กที่มาใช้บริการและที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเข้าร่วม ซึ่งมีการแจกของขวัญให้กับเด็กที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จากนั้นมีการนำของขวัญโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลที่ร่วมใจสวมใส่ชุดแฟนซีตามไปแจกให้กับเด็กที่ป่วยอยู่ภายในตึกต่างๆและมีการบรรเลงเสียงเพลงจากกลุ่มนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนดีบุกพังงา ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กที่ป่วยและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กอยู่เป็นอย่างมาก 

ด้าน นพ.อรุณ กล่าวว่า วัยเด็กเป็นวัยแห่งความสนุกสนานและการเรียนรู้ ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆ ปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่เด็กๆ ทุกคนต่างตั้งตารอที่จะร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่พลาดช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไปเพราะอาการเจ็บป่วย ซึ่งเด็กๆ ที่ป่วยเหล่านี้ก็ต้องการรอยยิ้มและความสุขไม่ต่างจากเด็กทั่วๆ ไปเช่นกัน กิจกรรมในวันนี้โรงพยาบาลพังงาและโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนมีเป้าหมายที่จะดูแลทางด้านจิตใจของเด็กที่ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาทางกาย จะทำให้เด็กไม่รู้สึกซึมเศร้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษาพยาบาลต่อไป

835141 02 835141 03 
 835141 04 835141 05

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพังงา นายสุทธิพงศ์ โกยสกุล ประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดพังงา นายบรรพต ตันติเพชราภรณ์ ประธานจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬา ฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 เชื่อมความสัมพันธ์ โดยมี คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จากทุกอำเภอ และผู้แทนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแถลงข่าวและจับลูกปิงปองแบ่งสายการแข่งขันในแต่ละประเภท
นายบำรุง ปิยนามวานิช กล่าวว่า อบจ.พังงาได้จัดงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท จัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพังงา ยกระดับกีฬาฟุตบอลในจังหวัด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ได้พบปะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน ขยายไปสู่การติดต่อประสานงานในการร่วมพัฒนาจังหวัดในทุกมิติให้สำเร็จลุล่วง โดยในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ประเภทประชาชนชายในท้องถิ่นจังหวัดพังงา และประเภทอาวุโสภายในจังหวัดพังงา โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 ทีม แข่งขันในระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ร่วมจัดแข่งขันจักรยานทางเรียบพิชิตเขานางหงส์ พังงา ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561
โดยหลักการและเหตูผลดังนี้
จังหวัดพังงาเป็นเมืองที่สงบดูเรียบง่าย และเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา รูปลักษณ์สวยงาม แปลกตา ตลอดเส้นทาง จนได้รับขนานนามว่า เป็น "เมืองสวยในหุบเขา"เหมาะสำหรับผู้ต้องการความเงียบสงบในการพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติ พังงาจึงเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา เห็นว่าเส้นทางปั่นจักรยานปั่นผ่านเขานางหงส์ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในภาคใต้ ที่เป็นตำนานมานานที่ต้องผ่าภูเขาสูงชันคดโค้งถึง 105 โค้งในระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นเส้นทางท้าทายนักปั่นช่วงขึ้นเขาเล็กๆ และบรรยากาศสองข้างทางสวยงามตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการใช้จักรยานให้มีพลังพื้นฐานในการเข้าสู่ระดับการแข่งขันในระดับต่อไปด้วย จึงจัดกิจกรรมแข่นขันจักรยานภายใต้โครงการณ์"การแข่งจักรยานพิชิตเขานางหงส์ พังงา ครั้งที่ 9" จึงขอเชิญชวนนักปั่นมาร่วมแข่งขันจักรยานในกิจกรรมครั้งนี้กันมากๆนะครับ

-การรับสมัคร
เริ่มรับสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561
- เลขที่บัญชี 858-221208-2 นายเพลิน โอรักษ์
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาพังงา
- พร้อมเพย์ 0874558200
แจ้งชื่อ-สกุล / เบอร์เสื้อ / หลักฐานยืนยันการจ่ายเงิน / ประเภท/รุ่นการแข่งขัน
โดย ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ Facebookชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา (หน้ากิจกรรมแข่งขันจักรยานพิชิตเขานางหงส์ พังงา ครั้งที่ 9)
โทร..089-5297330(ช่างเขียว)
081-7888804(น้องอุ๊)
081-6069470(ศักดิ์)
063-0799802(พีระ)
062-4196655(อรพิณ)หรือเข้าร่วมกลุ่ม LINE แล้วสมัครแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้เลยโดยเพิ่่มคิวอาร์โค้ด
http://line.me/R/ti/g/HH2iEsDWLE

หรือ ทาง ThaiMTB
http://gg.gg/78m9x

        11 ม.ค.61 ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา (ศาลากลางหลังเก่า) อ. เมือง จ.พังงา นายสิทธชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2561” พร้อมด้วย นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล นายภาคภูมิ อินทร์สุวรรณ ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปใช้ในกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 

        โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์  การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในการจัดหารายได้ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใด การให้ความอนุเคราะห์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จะส่งผลให้การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งจะสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงา

        และในโอกาสเดียวกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในครั้งนี้ด้วย

พอ.สว.สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดารจ.พังงา  2 จุดกว่า 200 ราย

        ที่โรงเรียนบ้านเกาะนก ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายสุพงษวินัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วย นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภา อบจ.พังงา นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดพังงา ออกให้บริการแก่ประชาชนประจำเดือนมกราคม  โดยมีทีม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลท้ายเหมืองท้ายเหมืองชัยพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว และ ตำรวจ ตชด.ที่ 425 ร่วมออกให้บริการ มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการกว่า 100 ราย ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า 1 ราย โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 4 ราย  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 36 ราย ไม่พบอาการผิดปกติ ตรวจเลือดหาเชื้อมาเลเรีย 84 รายและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุจำนวน  1 ราย  

        ด้าน นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ เปิดเผยว่า ในวันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดพังงา ออกให้บริการประชาชน 2 จุด  อีก 1จุด  นางจุรีรัตน์. ฐิตวังโส หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นำแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพสาขาต่างๆ จาก โรงพยาบาลพังงา  โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออกให้บริการที่โรงเรียนบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา มีผู้มารับบริการทั้งหมดจำนวน  109 ราย  ส่วนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเดือนกุมภาพันธ์จะออกให้บริการประชาชนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ โรงเรียนบ้านบางหลาม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง และที่มัสยิดยามีอุลอิสลาม ต.บางวัน อ.คุระบุรี

10 ม.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอารีจิตร์ ศรีเจริญธนานันท์ อายุ 52 ปี แม่ค้าอาหารตามสั่ง อยู่บ้านเลขที่ 117/8 หมู่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ได้ชี้สถานที่ตั้งของบ้านตนเองโดยถูกทุบทิ้งจากนายทุนที่อ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสุพงษ์วินัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง นายจิระวิทย์ พวงจิตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้ายเหมือง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยนางอารีจิตร์ ได้ส่งหนังสือยื่นถวายฎีกาต่อ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เล่าถึงความเดือดร้อนว่า “ตนเองมีอาชีพขายอาหารตามสั่งและซื้อที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต่อมานายทุนอ้างเอกสารสารครอบครองที่ดินจนถูกขับไล่ และสามีเสียชีวิตจากอาการเครียด ความลำบากเพิ่มเพราะต้องเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดัน ต้องดูแลใกล้ชิด และลูกสาวพิการจากอุบัติเหตุ ทำให้ตนเองต้องใช้เวลาที่ขายอาหารตามสั่งพร้อมกับดูแล แม่และลูกสาว จนลูกค้าเริ่มหดหายและรายได้น้อยลงมาก ความลำบากทำให้ตนเองตัดสินใจเขียนหนังสือส่งถวายฎีกาเข้าสำนักพระราชวัง”

        นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เผยว่า ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประกาศยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้นำบุตรหลาน ได้ชมความงดงามตามธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ

        โดยเฉพาะอ่าวพังงา ซึ่งสามารถเที่ยวได้ทั้งปีและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัย ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 6 ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2561นี้

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา