ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (385)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

เตรียมความพร้อม มาเป็นลูกพ่อขุนฯ กันนะ

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ทั่วประเทศ ภาค 1/2561
-----------------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต ล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
.
>>> ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th , FB : PR Ramkhamhaeng University

ขอเชิญร่วมโครงการ “ทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ”

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.

ณ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

        หลังจากมีการแชร์ภาพนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา จนแน่นหาด โดยพบว่ามีมากเฉลี่ย 4,000 -5,000 คน/วัน ทำให้เหล่านักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนชาวพังงาและนักท่องเที่ยว เริ่มกังวลถึงสถานการณ์ดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วกับสภาพแวดล้อม และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยพบว่าหลายภาคส่วนมีการเรียกร้องให้มีการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวเพื่อลดความแออัดลง ซึ่งสวนทางกับสถานการการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้น จนถือได้ว่ายังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก

        ด้านนายชูชาติ อ่อนเจริญ ผอ.ททท.พังงา กล่าวว่า ในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตนเองก็เคยได้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ความเป็นธรรมชาติที่ตนเองเคยเห็นมีสูงมาก ซึ่งพบว่าในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสูงมากจนเกิดความแออัด โดยพบส่วนใหญ่เกินขึ้นในช่วงที่นักท่องเที่ยวขึ้น เกาะ 4 และ เกาะ 8 เพื่อพักรับประทานอาหารเที่ยงพร้อม ๆ กัน จึงเห็นว่าเราควรที่จะมีการมาตรการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มต้นจากการลดปริมาณลงจาก 5,000 คน เหลือเพียง 3,000 คน พร้อมทั้งกระจายนักท่องเที่ยวออกไปยังจุดอื่นๆ เพื่อลดความหนาแน่นในช่วงเวลารับประทานอาหารบริเวณเดียวกัน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารพร้อมๆกัน ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป ส่วนปัญหาในปีนี้เกิดจากการที่ได้มีการขายทัวร์ล่วงหน้าไปเป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน จึงยังไม่อาจลดปริมาณนักท่องเที่ยวได้อย่างทันที่ แต่ก็ต้องเริ่มมีทยอยลดปริมาณนักท่องเที่ยวลงจนกว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจะรองรับได้

        ส่วนสถานการการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. ถึง พ.ค. ซึ่งจังหวัดพังงาค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยพบว่ากลุ่มลูกค่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเยอรมัน แสกนดิเนเวียน ส่วนตลาดเอเชียก็จะเป็นประเทศจีน โดยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 75% นักท่องเที่ยวชาวไทย 25% จากสถิติปี 2559ทำให้คาดการได้ว่า ในปี2560 จะมีนักท่องเที่ยวจากเยอรมันเข้ามาในประเทศเกิน 2 แสนคน และพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันได้เข้าพักในจังหวัดภูเก็ตน้อยและ และเดินทางมาพักในแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก จ.พังงา มากขึ้น เป็น 8-10% โดยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก จ.พังงา มีจุดเรื่อง หาดทราย แสงแดด ธรรมชาติ และ ความสงบซึ่งตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมา จึงมีการคาดการรายได้ประมาณการของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้ามา 5,200 ล้านบาท ในช่วงไฮซีซั่นนี้

        41272

        24 ม.ค.61 ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมบุคลากรสาธารณสุขด้านต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด“มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคใต้” เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากร องค์กรด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และเครือข่ายการผลิตสมุนไพรในระดับภาคและระดับพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนประสานความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

41271

        ส่วนการจัดงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 61 บริเวณเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขส่วนภูมิภาค 14 จังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรม 5 โซนหลัก คือ โซนเวทีกลาง โซนนิทรรศการ โซนการอบรมระยะสั้นฟรีเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โซนการประชุมทางวิชาการ และโซนการเจรจาการค้าธุรกิจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเปิดตลาดการแพทย์แผนไทยสู่ธุรกิจสปา ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

316229

        24 ม.ค นายเด่น จันทรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ‘ทวิน วิลล่า นาใต้’ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า MR. VASILIU MATEI ANTON หรือ มาเตียว อายุ 34 ปี นักร้องดังชาวโรมาเนีย เจ้าของเพลงฮิต “ปานามา” กับยอดวิวสูงถึง 65 ล้านวิวในยูทูปซึ่งเป็นกระแสท่าเต้นซีเล ซีเล ในเพลง ปานามา ได้เข้าพักที่ ทวิน วิลล่า บ้านนาใต้ หมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พร้อมทีมงาน ผู้จัดการฝ่ายการแสดงโชว์ ผู้จัดการส่วนตัว และแดนเซอร์

        โดยมาเตียว กล่าวว่า ขอขอบคุณชาวไทยที่ให้ความสนใจ ทำให้ตนเองมีโอกาสได้แนะนำตัวเองให้แฟนๆ ชาวไทยได้รู้จักมากขึ้น ตนเองชื่อ “มาเตียว” ที่ใครๆ รู้จักกันในนาม ปานามากาย (PANAMA GUY) ตนเป็นทั้งนักร้อง นักดนตรี ชีวิตคือดนตรี มีความสุขกับการทำเพลง ตอนที่ทราบว่า เพลงปานามา มียอดผู้เข้าชมชาวไทยมากกว่า 65 ล้านวิว รู้สึกตื่นเต้น ดีใจมาก และขอขอบคุณแฟนเพลงชาวไทย ไม่คาดคิดว่าเพลงปานามา จะได้รับความสนใจและความนิยมจากแฟนๆชาวไทยมากขนาดนี้ มันทำให้อยากมาร่วมสนุกและเต้น ซีเล ซีเล กับทุกคนที่นี่ ตนแต่งเพลงปานามาเสร็จทั้งเนื้อร้องและทำนองภายใน 3 วัน เริ่มจากการใช้เวลากับเพื่อนๆ ฮัมเพลงกันไป แล้วเนื้อร้องกับทำนองก็พรั่งพรูเข้ามาในหัว

        “สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจเดินทางมาพักผ่อนที่พังงา ก่อนเดินทางไปทัวร์ประเทศจีนก็เพราะ ก่อนหน้านี้ผมเคยเดินทางมาพักผ่อนที่ภูเก็ตครั้งหนึ่งแล้ว แต่ครั้งนี้ผมได้รู้จักคุณเด่น และ ทวิน วิลล่า ผมจึงเลือกมาที่นี่ โดยส่วนตัวผมไม่รู้จักที่นี่มาก่อน แต่เมื่อได้มาสัมผัสผมประทับใจมาก ชายทะเลบ้านนาใต้ จ.พังงา เป็นสถานที่สวยมาก เงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว ทุกคนที่นี่น่ารักมาก เป็นกันเอง และดูแลเราอย่างดี นอกจากนั้น ผมชอบการสัมผัสแสงแดด และสายลมมากๆ เพราะที่ประเทศของผม ผมแทบไม่ได้สัมผัสแสงแดดเท่าไหร่ ที่นี่พระอาทิตย์สวยงามมากจริงๆและผมรักพังงา รักประเทศไทย”

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นักร้องดัง ชาวโรมาเนีย เจ้าของเพลงฮิต ปานามา จะเปิดแสดงและพบปะกับแฟนเพลงชาวไทย ที่จ.ภูเก็ต ในวันที่ 25 ม.ค.นี้

สนับสนุนเนื้อหา
ขาวสด

      22 ม.ค.61 นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติฯ เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1.6 ล้านคน สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หวงแหนดูแลรักษาทรัพยากรในบ้านตัวเองเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์ในระดับเยาวชนและชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดสร้าง “ห้องเรียนธรรมชาติ” บริเวณเกาะละวะใหญ่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้

479954
         ด้าน ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หากคุณอยากให้เด็กที่อยู่ข้างทะเลรักทะเล คุณต้องทำอย่างไร ? นี่คือคำถาม แต่ก็จะเล่าให้ฟัง โดยเริ่มแรก เราต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม ซึ่งอุทยานอ่าวพังงาเป็นอุทยานท่องเที่ยวชุมชนในมุมมองของผม โดยแต่ละวันจะมีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 2,000 คนจาก 7 อบต. หากินกับการท่องเที่ยวในอ่าวพังงา ทั้งพายเรือแคนู ขับเรือหางยาว ขายของที่ระลึก อาหาร ฯลฯ ทำให้ชาวบ้านหลายพันครอบครัวรวมกันมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท จึงถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด เมื่อชุมชนหากินกับอ่าวพังงาซะขนาดนั้น ความรู้ความรักทะเลจึงจำเป็นยิ่ง โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยู่รอบอ่าว ปัญหาคือทำอย่างไรให้น้องรู้และน้องรัก คำตอบไม่ใช่อยู่ในตำรา แต่อยู่ที่การเรียนรู้จากทะเลของจริง ในรูปแบบของ “สถานีทะเลศึกษา”
          ต่อมา เมื่อเลือกสถานที่เหมาะสมได้เราได้เป้าหมายกว้างๆ ว่าต้องเป็นสักแห่งในอ่าวพังงา ก่อนจะลงเอยที่ “เกาะวะใหญ่” หรือ “เกาะละวะ” ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางอ่าว ไม่ไกลจากร่องน้ำสารสินน้ำทะเลที่นี่ใสใช้ได้ มีแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลน้ำตื้น มีหาดทรายหาดหินพร้อมสรรพ ยังมีป่าบนเกาะสมบูรณ์พูนสุข อีกทั้งเกาะละวะอยู่ใกล้ฝั่ง นั่งเรือหางยาวแค่สิบนาทีเศษ หรือถ้ามาจากภูเก็ต นั่งเรือเร็ว 15 นาทีก็ถึง เมื่อลองทำวงขอบเขตของเกาะละวะ รัศมี 20 กม. มีคนอยู่หลายหมื่น เกาะละวะจึงไม่ใช่ของคนพังงาเท่านั้น ยังรวมถึงภูเก็ตอีกทั้งเกาะ จึงเรียกว่าเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ทะเลแถบนี้ได้เลยทีเดียว ที่สำคัญเกาะแห่งนี้ยังเป็นของอุทยานทั้งหมด เรียกว่าธรรมชาติเพียวๆ แม้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาบ้าง แต่ก็แค่บางเวลา คนไม่มาก และอยู่รวมกันบนหาดแห่งเดียว รอบด้านจึงยังสวยสงบจึงเป็นที่มากของ “เกาะแห่งการเรียนรู้”
จากนั้น ก็เริ่มทำการวางแผนสำรวจก่อนจะไปบอกน้องๆ ว่าทะเลเป็นอย่างไร เราต้องรู้ก่อนว่าของจริงเป็นไง เกาะแห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่กางตำรามาเล่าเรื่องให้เด็กฟัง แต่ต้องพาเด็กไปดูของจริง เพราะฉะนั้น ต้องหาให้เจอว่าของจริงอยู่ไหน และอะไรคือจุดเด่น ในปีที่แล้วผมกับทีมงานลงสำรวจรอบเกาะ ทำแผนที่ปะการัง หญ้าทะเล หาสัตว์น่าสนใจ ฯลฯ จนพอบอกได้ว่าที่นี่คือตัวแทนของแนวปะการังน้ำตื้นชั้นยอด แน่นอนว่าน้ำที่เกาะละวะขุ่นหน่อย ไม่ใสเหมือนเกาะไข่ เกาะราชา หรือเกาะพีพี แต่หากพูดถึงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ความสงบเงียบ แนวปะการังที่นี่กินขาด การดำน้ำโดยไม่มีคนอื่นอีกร้อยพันอยู่ใกล้ๆ เดี๋ยวนี้หายากมากในเมืองไทย เมื่อเราสำรวจจนบอกเป้าได้ รู้จักสัตว์ที่จะไปสอนน้อง เราก็พร้อมเดินหน้าไปข้อถัดไป
          จึงได้มีการประสานกับอุทยานฯและชาวบ้าน พร้อมกับเล่าถึงความฝันในการทำ “เกาะแห่งการเรียนรู้” และพบว่าทุกคนชอบใจอยากให้เกิดขึ้นเป็นที่แรกของไทย ในเกาะละวะของพวกเขานี่แหละ ด้านอุทยานฯก็สนับสนุนเต็มที่ จากนั้นก็เริ่มที่จะเตรียมการ ซึ่งการที่เราจะสอนเด็กได้นั้น เราก็ต้องเข้าใจเด็กก่อน เพราะฉะนั้น ตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนช่วยกันลงไปเตรียมการที่เกาะตั้งแต่เตรียมป้ายข้อมูลความรู้ ตั้งสถานีทะเลศึกษาโดยแบ่งเป็นจุด หาดทราย ปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ฯลฯ ยังต้องเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ว่าต้องการอะไรไม่ธรรมดา มันต้องเป้งๆ ตรงใจเด็กต่างจังหวัดเจน Z ที่มีความต้องการแตกต่างจากเด็กเมืองกรุงพอสมควรจึงต้องมีการจัดเตรียมป้ายถ่ายภาพคู่ เตรียม QR Code ให้ข้อมูล ฯลฯ โดยตั้งใจว่า ในอนาคตจะมีบริการพาเด็กและคุณพ่อคุณแม่มาทุกวันอาทิตย์ มีเรือไปรับถึงท่า กำหนดเวลาเข้าออก และไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท
โดยเกาะแห่งการเรียนรู้ นอกจากใช้กึ๋นกับประสบการณ์แล้ว มันต้องลองของจริงเพื่อปรับปรุงให้เดินหน้าได้ ผมจะลงไปในงานเปิดเกาะแห่งการเรียนรู้ ไปช่วยสอนและเฝ้าดูว่ามีตรงไหนต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง ไปพูดคุยกับคุณครูและน้องๆ ว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง เราไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเพียบพร้อม เพราะพร้อมเกินไปมันจะเจ๊ง เราเริ่มต้นด้วยการลองและเรียน

ภาพ/ข่าว วรรณศิริ โพธิ์พันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.พังงา

        15 ม.ค. 61 ที่สนามเทนนิสโรงเรียนนานาชาติบริติชอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จ.ภูเก็ตในการแข่งขันเทนนิสเยาวชน “บีไอเอสพี/อาร์พีที –เซ็นเตอร์ออฟเอ็กเซลเลนจ์ 2018” จัดการแข่งขันโดย All Thailand Tennis เก็บคะแนนสะสมประจำปี 2018 ทีมเทนนิสเด็กของชมรมเทนนิสจังหวัดพังงา สามารถสร้างผลงานกวาด 4 แชมป์ และติดอันดับในหลายรายการ  โดยเฉพาะ ด.ญ.ศุภนิด นพฤทธิ์ (น้องอุ้ม) จากโรงเรียนอนุบาลพังงา สร้างผลงานคว้า 3 แชมป์ในประเภท  หญิงเดี่ยว รุ่น 14ปี หญิงเดียว รุ่น 16ปี และ ประเภทหญิงคู่ 14 ปี  ด.ญ. อภิชญา สฤษดิสุข (น้องพราว) จากโรงเรียนอนุบาลพังงา แชมป์หญิงคู่ 14 ปี ได้ที่ 2 หญิงเดี่ยว รุ่น14ปี ได้ที่ 3 หญิงเดี่ยวรุ่น 16 ปี   ด.ช.ธนกฤต   จันทรพรพรรณ (เจแปน)  จากโรงเรียนอนุบาลพังงา  ได้แชมป์ชายคู่รุ่น 12 ปี ที่  3  ชายเดี่ยวรุ่น 12  ปี  ด.ช. ภูธฤต สฤษดิสุข (น้องภู) จากโรงเรียนอนุบาลพังงา แชมป์ชายคู่รุ่น 12ปี  ด.ช.ธนภูมิ  จันทรพรพรรณ (ไทเป)  โรงเรียนอนุบาลพังงา  ได้ที่  3  ชายเดี่ยวรุ่น  10  ปี  ด.ช.ธนภัทร  จันทรพรพรรณ (ข้าวปั้น)  จากโรงเรียนอนุบาลพังงา  ได้ที่  2  ชายเดี่ยวรุ่น  8 ปี  ด.ญ.  ภูริสา  สฤษดิสุข (ฮันน่า)  จากโรงเรียนอนุบาลพังงา  ได้ที่  3  หญิงเดี่ยวรุ่น  12  ปี   และ ได้ที่  2  หญิงคู่รุ่น12ปี   ด.ญ. ญาณิศา ลีนานุนารถ (แปม)  จากโรงเรียนอนุบาลพังงา ได้ที่ 2 หญิงคู่รุ่น 12 ปี

        นายอุดมศักดิ์ ภาระพฤติ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า การแข่งขันเทนนิสเยาวชน “บีไอเอสพี/อาร์พีที –เซ็นเตอร์ออฟเอ็กเซลเลนจ์ 2018” ซึ่งจัดการแข่งขันโดย All Thailand Tennis ภายใต้สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( LTAT) ซึ่งเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมในระดับ Level 5 ซึ่งเป็นการสร้างนักกีฬาเทนนิสรุ่นใหม่ให้พัฒนาฝีมือขึ้นสู่ระดับสูงขึ้นและเมื่อดูฟอร์มการเล่นของเด็กพังงาบางคนแล้ว คาดว่าในอนาคตสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับทีมชาติได้อย่างแน่นอนเวลา

สนับสนุนเนื้อหาโดย
nawna

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา