ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (385)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
        พิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ณ ที่อาคารแสดงสินค้าเอนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เขตเทศบาลเมืองพังงา นายบัณฑิต ถึงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิตติ เหลืองทองคำ อัยการศาลสูงจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดพังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกนักปั่นจักรยานจากหลายชมรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีการร่วมกันปั่นจักรยานเที่ยวรอบเมืองพังงาก่อนพิธีเปิด

        นายสมนึก ทองเพชร ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา กล่าวว่า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลที่รักการใช้จักรยานเพื่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆทีมีประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ จักรยานในด้านต่างๆ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาพ การประหยัดพลังงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การช่วยเหลือสังคม และลดโลกร้อนเป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รณรงค์ ให้คนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปิดที่ทำการชมรมอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จะทำให้เหล่าสมาชิกได้มีที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปั่น รวมถึง เป็นจุดแลกเปลี่ยน อุปกรณ์ประกอบต่างๆของนักปั่น ในจังหวัดพังงาและใกล้เคียง

        พิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ณ ที่อาคารแสดงสินค้าเอนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เขตเทศบาลเมืองพังงา นายบัณฑิต ถึงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิตติ เหลืองทองคำ อัยการศาลสูงจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดพังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกนักปั่นจักรยานจากหลายชมรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีการร่วมกันปั่นจักรยานเที่ยวรอบเมืองพังงาก่อนพิธีเปิด

        นายสมนึก ทองเพชร ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา กล่าวว่า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลที่รักการใช้จักรยานเพื่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆทีมีประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ จักรยานในด้านต่างๆ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาพ การประหยัดพลังงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การช่วยเหลือสังคม และลดโลกร้อนเป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รณรงค์ ให้คนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปิดที่ทำการชมรมอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จะทำให้เหล่าสมาชิกได้มีที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปั่น รวมถึง เป็นจุดแลกเปลี่ยน อุปกรณ์ประกอบต่างๆของนักปั่น ในจังหวัดพังงาและใกล้เคียง

        พิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ณ ที่อาคารแสดงสินค้าเอนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เขตเทศบาลเมืองพังงา นายบัณฑิต ถึงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิตติ เหลืองทองคำ อัยการศาลสูงจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดพังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกนักปั่นจักรยานจากหลายชมรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีการร่วมกันปั่นจักรยานเที่ยวรอบเมืองพังงาก่อนพิธีเปิด

        นายสมนึก ทองเพชร ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา กล่าวว่า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลที่รักการใช้จักรยานเพื่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆทีมีประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ จักรยานในด้านต่างๆ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาพ การประหยัดพลังงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การช่วยเหลือสังคม และลดโลกร้อนเป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รณรงค์ ให้คนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปิดที่ทำการชมรมอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จะทำให้เหล่าสมาชิกได้มีที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปั่น รวมถึง เป็นจุดแลกเปลี่ยน อุปกรณ์ประกอบต่างๆของนักปั่น ในจังหวัดพังงาและใกล้เคียง

        พิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ณ ที่อาคารแสดงสินค้าเอนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เขตเทศบาลเมืองพังงา นายบัณฑิต ถึงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิตติ เหลืองทองคำ อัยการศาลสูงจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดพังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกนักปั่นจักรยานจากหลายชมรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีการร่วมกันปั่นจักรยานเที่ยวรอบเมืองพังงาก่อนพิธีเปิด

        นายสมนึก ทองเพชร ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา กล่าวว่า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลที่รักการใช้จักรยานเพื่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆทีมีประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ จักรยานในด้านต่างๆ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาพ การประหยัดพลังงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การช่วยเหลือสังคม และลดโลกร้อนเป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รณรงค์ ให้คนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปิดที่ทำการชมรมอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จะทำให้เหล่าสมาชิกได้มีที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปั่น รวมถึง เป็นจุดแลกเปลี่ยน อุปกรณ์ประกอบต่างๆของนักปั่น ในจังหวัดพังงาและใกล้เคียง

        พิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ณ ที่อาคารแสดงสินค้าเอนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เขตเทศบาลเมืองพังงา นายบัณฑิต ถึงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิตติ เหลืองทองคำ อัยการศาลสูงจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดพังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกนักปั่นจักรยานจากหลายชมรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีการร่วมกันปั่นจักรยานเที่ยวรอบเมืองพังงาก่อนพิธีเปิด

        นายสมนึก ทองเพชร ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา กล่าวว่า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลที่รักการใช้จักรยานเพื่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆทีมีประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ จักรยานในด้านต่างๆ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาพ การประหยัดพลังงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การช่วยเหลือสังคม และลดโลกร้อนเป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รณรงค์ ให้คนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปิดที่ทำการชมรมอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จะทำให้เหล่าสมาชิกได้มีที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปั่น รวมถึง เป็นจุดแลกเปลี่ยน อุปกรณ์ประกอบต่างๆของนักปั่น ในจังหวัดพังงาและใกล้เคียง

การแต่งตั้งกงสุลใหญ่เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต
วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 15:25

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559

Written by
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 59 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสกล จันทะรักษ์ รองผู้ว่าราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมพิธีลงนามในสัตยาบัน ตามโครงการ จังหวัดพังงาร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดและเอกชนใสสะอาด " โดยกลไกประชารัฐ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ซึ่งองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทยได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ภายใต้แนวคิด "กรรมสนองโกง" ในวันที่ 11 กันยายน 59 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยบูรณาการจัดงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรภาคเอกชนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพังงา ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต พิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดและเอกชนใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ ทั้งจากส่วนราชการ อำเภอ ส่วนท้องถิ่น พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การปาถกฐาพิเศษ " การลงโทษคนโกง " โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559 จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และร่วมกัน "จุดไฟไล่คนโกง" ด้วยการเปิดไฟฉาย และโทรศัพท์มือถือ เป็นการแสดงสัญลักษณ์ไม่เอาการทุจริต และการคอร์รัปชั่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำทุกภาคส่วน แสดงสัญลักษณ์ต่อด้านการคอร์รัปชั่นและร่วมกล่าวสัตยาบันด้วยการจะร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด และ เอกชนใสสะอาด" เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนต่อไป
หน้าที่ 28 จาก 28
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา