ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (300)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

17042563

ติดตามประกาศจังหวัดพังงา ทุกฉบับ ได้ที่นี่ ประกาศจังหวัดพังงา

gov1604
 
             เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกันมอบชุดถุงธารน้ำใจผ่านสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวในจังหวัดพังงา เพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และประสบความเดือดร้อนกับสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในขณะนี้ 
 

              ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และทุกภาคส่วนที่ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆมาบริจาคนั้น ทางจังหวัดได้นำสิ่งของเหล่านั้นมาบรรจุร่วมกับสิ่งของจากกาชาดจังหวัดพังงาในชุดธารน้ำใจ ส่งมอบผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งสื่อมวลชนมีบทบาทในการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่และเห็นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ โดยได้ให้สื่อมวลชนนำไปมอบให้กับประชาชนเหล่านั้น เพื่อให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

       ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต่อว่า ส่วนการช่วยเหลือในระดับพื้นที่มีทั้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลช่วยเหลือ ในวันนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และได้หารือกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาแล้วจะมอบให้ชุมชุนทำการผลิตหน้ากากผ้าไม่ว่าจะเป็นเย็บด้วยมือหรือด้วยจักรเย็บผ้าก็ได้ จะได้ค่าตัดเย็บในราคาชิ้นละ 5 บาท จำนวน 50,000 ชิ้น และจะทำการกระจายไปยังชุมชนต่างๆ ให้เป็นรายได้เสริมอีกทาง

ที่มา/ขอขอบคุณ : https://www.kaojorleuk-media.com/

16april

ติดตามประกาศจังหวัดพังงา ทุกฉบับ ได้ที่นี่ ประกาศจังหวัดพังงา

dame

ครม.เห็นชอบเดินหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ “คลองลำรูใหญ่”พังงา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ไม่กระทบพื้นที่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ บางส่วนเป็นการชั่วคราว (เมื่อสร้างเสร็จให้คืนพื้นที่ให้กับกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอีกครั้ง) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเสริมความมั่นคงด้านน้ำของฐานทัพเรือพังงา รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 1,250 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ท้องที่บ้านลำรู ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (ปี 2564 -2567) โดยใช้งบประมาณปี 2564 จำนวน 659 ล้านบาท

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลในอดีต ได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและภาคธุรกิจท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่) จึงได้ปรับปรุงแบบรายละเอียดให้สอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าว รวมถึงได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ทั้งหมด กรมชลประทานจึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ โดยได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ เนื้อ 1,250 ไร่ เป็นการชั่วคราวด้วยแล้ว โดยให้กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมชลประทานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/147464

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา