ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (298)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กรมประชาสัมพันธ์ อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เผยแพร่ ดังต่อไปนี้

และสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การขออนุญาต ขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ แบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และข้อแนะนำประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ 
 
ไฟล์แนบ
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ที่มา : https://phralan.in.th/

        จังหวัดพังงา-ผู้ว่าพังงานำจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดพร้อมปลูกต้นไม้และปรับปรุงซ่อมแซมที่พักสงฆ์

        เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 ที่วัดพระธาตุคีรีเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ บ้านจิตอาสา อำเภอตะกั่วป่าร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัด พร้อมปลูกต้นไม้และปรับปรุงซ่อมแซมที่พักสงฆ์ตามโครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดงจังหวัดพังงา

        ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่าจังหวัดพังงาได้กำหนดแผนงานโครงการอาสารักษาดินแดงสัมพันธ์ ของบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาเพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับประชาชน ในการพัฒนาชุมชนการรักษาความสงบเรียบร้อย การให้บริการประชาชน การพัฒนาหมู่บ้าน สร้างและซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ การสร้างการยอมรับและความเชื่อถือศรัทธา จากประชาชนในฐานะกองกำลังประจำถิ่น มีการปลูกต้นไม้การพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักสงฆ์

        ขอขอบคุณ : https://www.77kaoded.com/

        ภาพมุมสูงอุโมงค์น้ำ “ถนนข้าวดอกข่า” นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ กว่า 1,500 คน แห่เล่นน้ำสงกรานต์คึกคัก

            ถนนข้าวดอกข่าครั้งที่ 3 ท่องเที่ยววิถีน้ำ วิถีไทย วิถีถิ่นพังงา เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์  โดยทาง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอตะกั่วป่า นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรี ร่วมกันทำพิธีเปิด ท่องเที่ยววิถีน้ำ วิถีไทย วิถีถิ่นพังงา เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์  อุโมงค์น้ำที่มีความยาวกว่า 100 เมตร อย่างเป็นทางการ คึกคักหลังมีประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนกว่า 1,500 คน แห่มาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน โดยทางเทศบาลตำบลคึกคักได้สร้างอุโมงค์น้ำขึ้นมา และมีดนตรี พร้อมเตรียมน้ำทั้งรถดับเพลิงและใส่ในถังไว้บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดพังงาจัดให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์เพียงวันเดียว ท่ามกลางนักท่องเที่ยวต่างฉีดน้ำเข้าใส่กันอย่างสนุกสนาน โดยสงกรานต์ปีนี้ถือว่าคึกคักมากเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงานมากเป็นพิเศษ โดยในงานนักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานกับอุโมงค์น้ำ พร้อมกับทางด้านการแสดงบนเวทีก็จะมีคอนเสิร์ตเล่นเพลงเพื่อชีวิตไว้ขับกล่อมแก่นักท่องเที่ยวตลอดงานจนถึงสามทุ่ม  ขณะที่ ด้านรักษาความปลอดภัย ก็จะมีการเข้มงวดโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก เจ้าหน้าที่ ตชด 425 ตะกั่วป่า เจ้หน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาดูความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นสงกรานต์อย่างเต็มที่ โดยมีการเน้นย้ำห้ามนักท่องเที่ยวนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาดหากพบผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ขอขอบคุณ : https://www.innnews.co.th/

      ทุเรียนพันธุ์สาลิกา ภาษาถิ่นเรียกว่า ทุเรียนสากา มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่กล่าวขาน “มาพังงาแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนสากา เหมือนมาไม่ถึงเมืองพังงา”

        นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เผยว่า หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนทุเรียนจีไอ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปลายปี 2561 ทำให้ทุเรียน สาลิกาเป็นที่ต้องการของตลาดมาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะพันธุ์ทุเรียนและพันธุ์พืช พื้นบ้าน บ้านกะปง อ.กะปง จ.พังงา จึงเร่งทำการขยายพันธุ์ออกจำหน่าย ทั้งการเพาะเมล็ด การตอน การติดตา ทาบกิ่งและการเสียบยอด

         แต่กล้าพันธุ์ให้ผลผลิตดีที่สุด เกษตรจังหวัดพังงาแนะให้เลือกต้นพันธุ์ที่มาจากการเสียบยอด หรือเสียบข้าง เพราะปลูกด้วยเมล็ดมักจะเกิดการกลายพันธุ์ อีกทั้งวิธีการนี้มีข้อดีทำให้ได้ต้นทุเรียนที่มียอดพันธุ์ดีตามความต้องการ ให้ผลผลิตเร็ว มีรากแก้วช่วยค้ำยันลำต้น  และเมื่อปลูกทุเรียนสาลิกาได้ 5 ปี จะเริ่มให้ผลผลิตเป็นครั้งแรก การดูแลรักษาที่ง่ายและให้ผลผลิตเร็ว หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรก ควรบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้พร้อมที่จะให้ผลผลิตในปีถัดมา ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 4-5 กก.ต่อต้น ทุเรียนพันธุ์สาลิกาจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม และให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปี ถ้าสภาพอากาศปกติ โดยทุเรียนสาลิกาอายุ 20 ปีขึ้นไป 1 ไร่ (25 ต้น) สามารถให้ผลผลิตได้ 1 ตัน  ส่วนการกำจัดวัชพืชในสวนทุเรียนสาลิกา นายนิพนธ์ บอกว่า ไม่ควรใช้สารเคมีฆ่าหญ้า เพราะจะทำให้มีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำลายจุลินทรีย์ในดินให้ตาย และส่งผลให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่า ทำลายต้นทุเรียน ควรใช้การตัดหญ้าด้วยมือ จะเป็นการลดต้นทุนและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโรคระบาด  และการสำรวจตลาดราคาทุเรียนพันธุ์สาลิกา ขณะนี้ราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 200-300 บาท มีพ่อค้าไปรับซื้อถึงสวนของเกษตรกร และมีการสั่งจองผลผลิตล่วงหน้า นำไปวางขายตามแผงริมถนนสายหลัก เนื่องจากผลผลิต ที่ออกมายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/

      จังหวัดพังงา –เปิดตัวประติมากรรมดอกบัวอันดามัน ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน HARLEY SUBMARINE เตรียมวางสู่พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลเขาหลัก

        เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ฐานทัพเรือพังงา นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา นายสมพงษ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักเขาหลัก บ.พาวเวอร์ สเตชั่นมอเตอร์สปอร์ต จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮาเลย์-เดวิดสัน ประเทศไทย ร่วมเปิดตัวประติมากรรมดอกบัวอันดามัน ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน หรือ HARLEY SUBMARINE โดยมี ขบวนมอเตอร์ไซด์ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน สมาคม ฮอกภูเก็ต และ ฮอกไทย เดินทางมาร่วมส่งรถมอเตอร์ไซค์ฮาลีย์ลงสู่พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเล พังงา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ใต้ท้องทะเล เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

        นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผวจ.พังงา กล่าวว่า  สำหรับโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักเป็นโครงการที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่งได้มีการประกาศเป็นเขตให้สามารถทำการวางประติมากรรมได้ ซึ่งได้มีการวางปะการังเทียม รถGMC เรือ ต.13 และประติมากรรมบางส่วนไปแล้ว ซึ่งครั้งนี้ ผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮาเลย์-เดวิดสัน ประเทศไทย ได้ทำการอนุเคราะห์ รถที่หมดสภาพใช้งานแล้วนำมาวางในบริเวณดังกล่าว โดยมีไบท์เกอร์จาก 10 ประเทศ ร่วมขบวน นำรถมาส่งขึ้นวางบนแท่นดอกบัวอันดามัน ก่อนจะทำการเปิดตัวก่อนจะทำการวางลงสู่ใต้ทะเลในส่วนของจังหวัดพังงา ในปีถัดไป ได้ทำงบประมาณเอาไว้ 20 ล้านบาท เพื่อทำประติมากรรมเป็นรูปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวพังงา นำลงไปวางใต้ท้องทะเล ซึ่งจะทำให้นักดำน้ำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสุรินทร์ และ สิมิลัน และจะเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวออกจากจุดดำน้ำสำคัญเพื่อไม่ให้รบกวนทรัพยากรมากนัก และเป็นการกระจายแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้มากยิ่งขึ้น

        ด้าน นายสมพงษ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักเขาหลัก กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2556 จังหวัดพังงา มูลนิธิรักษ์เขาหลัก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เริ่มโครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ ภายใต้โครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีการจัดวางปะการังเทียมเป็นกำแพงล้อมรอบ มีการจัดวางยุทโธปกรณ์รถยนต์ที่ปลดประจำการ เพื่อให้เป็นจุดสนใจมากขึ้น ต่อมาทุกภาคส่วนมีความเห็นร่วมกัน ในการจัดทำอุทยานใต้ทะเลเขาหลักให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็น Landmark ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล มูลนิธิรักษ์เขาหลัก และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาหลัก จึงประสานงาน กับบริษัท พาวเวอร์ สเตชั่นมอเตอร์สปอร์ต จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮาลีย์-เดวิดสัน ในประเทศไทย ขอบริจาครถมอเตอร์ไซด์ฮาลีย์-เดวิดสัน มาจัดวางพร้อมประติมากรรม

        ต่อมาเมื่อคราวที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ได้เสด็จไปดำน้ำในพื้นที่โครงการ ทรงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการในพระดำริของพระองค์ท่าน ในการด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล จึงได้ทรงรับไว้ในโครงการ ซึ่งเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยฯ พร้อมรับสั่งให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเข้ามาอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่ง กรม ทช. ได้สนองพระดำริเสนอเข้าอยู่ใต้แผนงานด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป นับว่าเป็นพระกรุณา ต่อผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้การสนองพระดำริ การทำโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา

ขอขอบคุณ : https://www.77kaoded.com/

      สีสันเกณฑ์ทหาร… กองทัพไทยคัดชาวพังงาเป็นทหารเกณฑ์รวม 512 นาย

            เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่หอประชุม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงานายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารหารเกณฑ์ประจำปี 2562 โดยมี พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือก โดยจังหวัดพังงานั้นทางกองทัพต้องการทหารเข้าประจำการ 512 คน สำหรับอำเภอตะกั่วทุ่งต้องการทหารเข้าประจำการ 84 นาย มีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกรวม 392 ราย  ปล่อยตัวตามประเภทต่างๆและขอผ่อนผัน รวม 252 คน คงเหลือเข้าหยิบใบสลากดำแดง 107  แต่มีคนสมัครเป็นทหาร 33 คน จึงเหลือใบแดง 51 ใบ ใบดำ 56ใบ ซึ่งก่อนการหยิบสลากทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้คนที่มีภาระในการดูแลบุพการีแสดงตัว จากนั้นบรรยากาศการหยิบสลากเป็นไปด้วยความตื่นเต้นบางคนก็มีการปลุกเสกเล่นของก่อนหยิบสลาก ซึ่งสมหวังบ้าง ผิดหวังบ้างโดยมีเสียงของญาติๆเพื่อนฝูงที่มาเป็นกองเชียร์รอบที่หยิบสลาก และคนสุดท้ายหยิบได้สลากดำ

               โดยบรรยากาศระหว่างการรายงานตัวและตรวจร่างกาย มีสาวประเภทสองทรงโต ชื่อ “น้องโอเล่” นายนิมิต แท่นทอง อายุ 22 ปี ชาวตำบลกระโสม สาวคาบาเร่ต์โชว์ที่มีหน้าตาที่สวยงามประกอบกับการทำหน้าอกที่มีขนาดใหญ่ ทำให้สร้างสีสันให้กับเจ้าหน้าที่และหนุ่มๆที่มาเกณฑ์ทหารเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการได้ปล่อยตัวเพราะมีสภาพร่างกายไม่ตรงการเพศกำเนิด จึงไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก ซึ่งน้องโอเล่ได้เชิญชวนให้ชายไทยที่มีร่างการสมบูรณ์มาเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติ

               ด้านนายทศพร ผลไม้ อายุ 21 ปี ชาวตำบลกะไหล ได้ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นทหารบกผลัดที่ 1 พร้อมกับบอกว่า มีความภูมิใจที่จะได้เป็นทหาร คิดว่าการเป็นทหารจะได้รับใช้ชาติฝึกฝนร่างกายและระเบียบวินัย จึงอยากจะขอเชิญชวนชายไทยที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมัครเข้ามาเป็นทหารกันให้มากๆ

ขอขอบคุณ : https://www.77kaoded.com/

        ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ อุโบสถวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา

            นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ อุโบสถวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และข้าราชการทุกหมู่เหล่า รวมทั้งประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวคาถาตักน้ำแล้วตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโถ ต่อด้วยพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จนเสร็จสิ้นพิธีเมื่อเวลา 12.20 น. จึงได้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป

ขอขอบคุณ : https://www.innnews.co.th

       ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำประชาชนประกอบพิธีน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ภายในอุโบสถวัดประชุมโยธี วัดพระอารามหลวง

          ที่วัดประชุมโยธี วัดพระอารามหลวง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรในจังหวัดพังงา พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ภายในอุโบสถซึ่งจัดขึ้น โดย พระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดดังกล่าวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนบริเวณด้านนอก รอบอุโบสถ ข้าราชการ ประชาชน ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ เวลา 17:00 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก ฤกษ์เวลา 17:10 – 22:00 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก / พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เป็นอันเสร็จพิธีในวันที่ 8 เม.ย.62

ขอขอบคุณ : https://www.innnews.co.th

กองทัพเรือ ฝึกภาคสนามภาคทะเลในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ประกอบด้วย พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก นภดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท ไกรศรี เกสร รองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 บริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ พลเรือตรี เทวินทร์ ศิลปชัย ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

        การฝึกเริ่มด้วยการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(สอ.รฝ.)โดยหน่วยยิง กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ได้ทำการฝึกยิงเป้าอากาศยาน หน่วยยิง กองพันรักษาฝั่งที่ 11 ฝึกยิงเป้าพื้นน้ำและหน่วยยิงจาก กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 และ กองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพลนาวิกโยธิน ได้ทำการยิงอาวุธปล่อยประทับบ่าแบบ QW – 18 ตามลำดับ จากนั้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ฝึกการจุดระเบิดทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน(Mi9) จำนวน2ลูกจากนั้นจึงเข้าสู่การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก

        กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยการฝึกในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ของกองทัพเรือ และทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1) เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร 2) เพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลัง และการอำนวยการยุทธ์ ตามคำสั่งยุทธการที่ใช้ในการฝึก ในสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงระดับสูง 3) เพื่อทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

        กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือตามวงรอบการฝึก 2 ปี โดยใช้สถานการณ์ฝึกต่อเนื่องซึ่งในปีแรก (2561) ได้ทำการฝึกสถานการณ์ในภาวะปกติจนถึงภาวะความขัดแย้งระดับต่ำหรือขั้นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ภาวะสงครามเรียบร้อยไปแล้ว และการฝึกในปีนี้จะทำการฝึกสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงความขัดแย้งระดับสูง ทำการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ ด้วยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยทำการฝึกโดยใช้สถานการณ์ฝึกเดียวกัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ขั้นการฝึกที่สำคัญในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

       1. การฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การฝึกทดสอบการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร และทดสอบการอำนวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการการฝึกโดยจะทำการฝึก ระหว่างวันที่ 11 - 28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 28 มีนาคม 2562

       2. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ ด้วยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยทำการฝึก โดยใช้สถานการณ์ฝึกเดียวกัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ และที่สำคัญจะได้มีการบูรณาการการฝึกร่วมกับกำลังของกองทัพบกและกองทัพอากาศด้วย ทำการฝึกระหว่างวันที่29 มีนาคม - 17 เมษายน และระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ทั้งด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ดังนี้

          2.1 การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือและอากาศยานของกองทัพอากาศ ในพื้นที่บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2562

         2.2 การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A ในวันที่ 5 เมษายน 2562

         2.3 การฝึกจุดทุ่นระเบิดปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน และการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในวันที่ 7 เมษายน 2562

         2.4 การฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ซึ่งจะมีการฝึกปฏิบัติการร่วมของกองกำลังนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำลังของกองทัพบก และกำลังของกองทัพอากาศบริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

        ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ อาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญเข้าร่วมการฝึกในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงบางปะกงเรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงสงขลา เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงล่องลม เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงถลาง เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงท่าดินแดง เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือหลวงมันใน อากาศนาวี ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก กำลังรบจากกองทัพบกและอากาศยานจากกองทัพอากาศ

       ทั้งนี้ การฝึกกองทัพเรือ ถือเป็นนโยบาย ที่ผู้บัญชาการทหารเรือให้ความสำคัญ เพื่อให้กำลังพลทุกระดับ และทุกหน่วยรบ มีความพร้อมสูงสุด ส่งผลให้กองทัพเรือสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติจนถึงสถานการณ์วิกฤตขั้นสูงสุด ไม่ยิ่งหย่อนกว่าชาติใดในภูมิภาค บรรลุตามวิสัยทัศน์ กองทัพเรือที่ว่า "เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ" สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชนและสังคม "เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ"

ขอขอบคุณ : https://siamrath.co.th

        พ.ร.ฎ.กําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจการรถไฟฟ้า เชียงใหม่-พังงา-ภูเก็ต-นครราชสีมา

           เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้า ในบางจังหวัดได้

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราชกฤษฎีกากําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 ” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัด ดังต่อไปนี้ได้ 
(1) จังหวัดเชียงใหม่ 
(2) จังหวัดพังงา 
(3) จังหวัดภูเก็ต 
(4) จังหวัดนครราชสีมา 
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้.

ขอขอบคุณ :https://www.thairath.co.th/

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา