เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อทราบและดำเนินการเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

 

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา