จังหวัดพังงาเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านช้างเชื่อ อ.กะปง จ.พังงา ชู “ภูตาจอ ทะเลหมอกเมืองใต้”ที่บริเวณริมฝายมีชีวิต บ้านช้างเชื่อ หมู่ที่ 4 ต.เหล  อ.กะปง จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในกิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเตรียมการสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ (Test Tour) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

        นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอกะปง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนและให้โอกาส  ในการสร้างคนสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนงานประชาคม ให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ภายในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยการนำ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน ทำให้เกิดการกระจายเงินภายในหมู่บ้าน และเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาหมู่บ้านแบบสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม

        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งดึงเสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เกิดการปรับปรุงระบบเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รายได้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปหางานที่อื่น บ้านช้างเชื่อในอดีตเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน หลังจากหมดยุคของแร่ดีบุก ชาวบ้านก็หันมาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทำสงนปาล์ม สวนยางพาราเป็นหลัก และทำสวนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับจุดท่องเที่ยวที่สุดคือ “ภูตาจอ”ทะเลหมอกเมืองใต้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีอากาศเย็นสบายและมีความสูงมากที่สุดในจังหวัดพังงา

ขอขอบคุณ www.77kaoded.com

 

        เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้ ความเจริญ ตลอดจนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทสำคัญภายใต้สโลแกน "รักจัง พังงา" ด้วย

ที่มา PR-Phangnga

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา