1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมสัมมนา การยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปสู่โมเดร์นเทรดและการส่งออก ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC BiZ Clob โดยมีนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา นายชาญวิศว์ บรรจงการ เลขาธิการหอการค้าพังงา นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา นายกฤษฎา ก้อนทรัพย์ ประธานบิสคลับจังหวัดพังงา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา และผู้ประกอบการ SMEs / OTOP จำนวนประมาณ 60 คน เข้าร่วม จัดให้มีกิจกรรมการบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสันติ จันทร์แรม ผู้จัดการทั่วไป บิ๊กซี สาขากระบี่ และนายวิรัช หมื่นพัน ประธาน Biz Club จ.ภูเก็ต (ผู้ที่นำสินค้าเข้าห้างและยกระดับสินค้าเข้าห้าง) เรื่องการยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปสู่โมเดร์นเทรดและการส่งออก,

        ด้านนายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์ ตัวแทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา บรรยายเรื่อง การผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐานตามที่ห้างฯต้องการ และนายจินต์ สถาพรสถิตสุข แห่งบริษัท ไทยเวโตร จำกัด (เป็นผู้ผลิตส่งออก เครื่องประดับและสินค้าที่ระลึกจากแก้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ส่งออกกว่า 30 ประเทศ แบรนด์ THAIVETRO และแบรนด์ทางออนไลน์ BundanGlass

        นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดพังงาและพาณิชย์จังหวัดพังงา ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายในการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งในทุกระดับ ด้วยการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC BiZ Clob พังงาขึ้น (มีขึ้นแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ) ในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายดังกล่าว ให้สามารถเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ภายใต้รูปแบบประชารัฐ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของเครือข่ายฯทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการบริการ รวมทั้งสร้างโอกาสและสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ส่งผลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการฐานรากของแต่ละท้องถิ่นในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ประกอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปสู่โมเดร์นเทรดและการส่งออก ทำให้สร้างความเชื่อมั่นกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาให้ก้าวสู่ระดับสากลได้ต่อไปนายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์ ตัวแทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา บรรยายเรื่อง การผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐานตามที่ห้างฯต้องการ และนายจินต์ สถาพรสถิตสุข แห่งบริษัท ไทยเวโตร จำกัด (เป็นผู้ผลิตส่งออก เครื่องประดับและสินค้าที่ระลึกจากแก้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ส่งออกกว่า 30 ประเทศ แบรนด์ THAIVETRO และแบรนด์ทางออนไลน์ BundanGlass

สนับสนุนเนื้อหาข่าวโดย
seantai

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา