ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (224)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

316135

316133

316134
รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล
- รถยนต์มิตซูบิชิ กระบะแค็บ 2.5 ลิตร
รางวัลที่ 2 มี 3 รางวัล
- รถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 cc.
รางวัลที่ 3 มี 4 รางวัล
- สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
รางวัลที่ 4 มี 15 รางวัล
- TV จอแบน แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 300 รางวัล
- หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ผู้ถูกรางวัลให้นำสลากการกุศลไปรับรางวัลที่ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ภายในวันที่ 18 กพ.2563 นับจากวันออกรางวัล ในวันและเวลาทำการ หากพ้นกำหนดจะนำรางวัลออกจำหน่ายเพื่อนำเงินสมทบเป็นรายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาต่อไป

1

2

วันที่ 17 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวิรัช ตั่นสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา และนายนายประสิทธิ์ สายทอง หัวหน้าฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และคณะผู้จัดงาน  ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ตรงข้ามอนุสรณ์สถานเรือ ต.813 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา ต่อมาและมีการลงข่าวทางสื่อออนไลน์ว่า มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าไปซื้อดื่มอย่างผิดกฎหมายภายในงานนั้น
ในเรื่องนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ชี้แจงว่า การจัดงานเทศกาลดนตรีดังกล่าว เป็นกิจกรรม Event Marketing งาน "Phang Nga Music Festival 360" ตอน ล่องเรือหารัก เกาะแน่นๆ นะน้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม แต่ไม่สามารถดินทางมาเป็นประธานได้จึงได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวแทน กิจกรรมประกอบด้วย การฉายวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา การแสตงตนตรีของศิลปิน นักร้อง การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม การจำหน่ายของที่ระลึก สินค้ำ OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล ภายในงานจังหวัดพังงาไม่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการจำหน่ายตามที่มีผู้ร้องเข้าใจแต่อย่างใด ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมเป็นลานสนามหญ้าของเอกชน และมีการจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 11ธันวาคม 62 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมุกดาราบีช วิลล่า แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วปา เกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดงานเทศกาลตนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าOTOP ร้านอาหารชีฟู้ด นิทรรศการ และการออกร้านของภาคธุรกิจโรงแรม ไม่มีการกล่าวถึงกิจกรรมลานเบียร์ในงานแถลงข่าวแต่อย่างใด คณะผู้จัดงานภาคเอกชน ได้ชี้แจงรูปแบบการจัดงานและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการร้านค้าและชาวพังงา โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเขาหลัก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา และฝั่งทะเลอันตามันจะได้รับ ในส่วนของจังหวัดพังงาได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองนางฟ้าแห่งอันดามัน และเป็นเมืองแห่งความสุขภายใต้สโลแกน "สุขจังที่พังงา"

การรักษาความปลอดภัย ได้วางระบบการรักษาความปลอดภัยและการเข้างานโดยกำหนดให้มีทางเข้าออกทางเดียวแบ่งตามอายุและแสดงบัตรประชาชน มีช่องสำหรับอายุ 20 ปีขึ้นไป 1 ช่อง อายุต่ำกว่า 20 ปี 1 ช่อง เจ้าหน้าที่จะประทับเครื่องหมายสีแดงที่แขน และช่องอายุ 20ปี ขึ้นไปจะประทับเครื่องหมายสีน้ำเงินที่แขน อีกทั้งจังหวัดพังงาได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง มีการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจสถานประกอบการ สถานบริการที่เข้าข่าย และได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมถึงเจตนาของหน่วยงานราชการที่จัดงานและจังหวัดพังงา ให้เกิดความชัดเจน และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจผ่านการแถลงข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพังงาได้ชี้แจงให้สาธารณชนทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และมีการจัดระบบ ควบคุม ดูแล มิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้แยกกลุ่มผู้ร่วมงานออกเป็น 2 กลุ่ม สำหรับกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้ประทับตราสัญลักษณ์ไว้ชัดเจนเป็นสีแดง กรณีหากมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านเหล่านั้นเป็นร้านที่เปิดจำหน่ายตามปกติและมีใบอนุญาตถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่จัดงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านและสถานบริการอยู่จำนวนมาก ซึ่งพบว่ามีผู้ร่วมงานคืนละประมาณ 17,000 คน
ทางด้านหัวหน้าฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ชี้แจงว่า สำนักงานสรรพสามิตมีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอเข้ามาและจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าสถานที่จำหน่ายนั้นต้องไม่อยู่ใกล้สถานศึกษา วัด หรือสาธารณสถาน ก็จะดำเนินการออกให้ ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายภายในงานมีใบอนุญาตถูกต้อง หากพบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที
ด้าน ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา ชี้แจงว่า กิจกรรมนี้จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านสำนักงานในพื้นที่ของจังหวัด และใช้พื้นที่ของเอกชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลัก และมีคัดเลือกร้านค้าต่างๆจากทั้งภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามาจำหน่ายหลากหลายชนิด พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดที่นั่งไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ซื้ออาหารมานั่งรับประทาน และเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก.

48816

48819

48822

mapPhangnga

       แผนที่เส้นทางคมนามคม ของจังหวัดพังงา 

 

2


1

 

วันที่ (17 ต.ค.62) เวลา 13.30 น.นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีวาระสืบเนื่องโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา วาระเพื่อทราบเช่น การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นทั้งภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกๆด้าน
จากนั้นได้พิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาในโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายสุราษฎร์-พังงา (ท่านุ่น) โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร และการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการก่อสร้างสะพานแหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า โครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

         ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคนใหม่ ประกาศเดินหน้าพร้อมทำงานกับทุกภาคส่วนภายใต้สโลแกน “สุขจังพังงา”

        เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 เวลา 06.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นวันแรก โดยก่อนเริ่มปฏิบัติราชการนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ที่บริเวณหน้าวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา เข้าสักการะศาลหลักเมืองพังงา สักการะศาลพ่อตาเขาช้าง และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัด พร้อมกล่าวพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่มาให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ให้ทุกภาคส่วนร่วมทำงานประสานกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดพังงา ภายใต้สโลแกน สุขจังพังงา

ที่มา : PR-Phangnga

         นายองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและได้หันมาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม หรือ ICTI จึงได้เตรียมจัดการอบรมเพิ่มทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการทุกประเภทในด้านการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ บาย กะตะธานี เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

         ด้วยการนำบังฮาซัน ผู้ที่เป็นเจ้าของวลีเด็ด "แม่ฉันต้องได้กินกุ้ง" เจ้าของเพจขายอาหารทะเลที่มียอดขายหลักล้าน พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์หลายท่าน มาเป็นเป็นผู้ถ่ายทอดถึงวิธีการสร้างเอกลักษณ์ สร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย สร้างอาชีพ รวมถึงโอกาสและช่องทางการทำตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล

         โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและสมัครได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 09-5421-7773

        ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

        พังงาชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า รวบแรงงานพม่าพร้อมด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และยาเสพติดพืชใบกระท่อม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ. เขาหลัก พร้อมตั้งข้อหาหนักผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ต้นพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเตรียมผลักดันออกนอกประเทศ

        เมื่อเวลา 00.30 น.วันที 16 ส.ค.62 ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอตะกั่วป่า นายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภออาวุโส อ.ตะกั่วป่า และนายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.ตะกั่วป่า นำโดยนายอาทิตย์ เพ็ชร์กุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ตะกั่วป่า/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วย สมาชิก อส.สังกัด กองร้อย อส.อ.ตะกั่วป่า ที่ 7 ประกอบด้วย สมาชิกตรีชลชัย เชาว์พานิช สมาชิกเอกทรงธรรม ชูช่วย อส.สุขสันต์ สมทรัพย์ อส.ทองศรี นาสุวรรณ์ อส.ทราพร ชนะการ นายจำรัส หลีเจี้ย กำนันตำบลคึกคัก นายทรงศรี นพฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.คึกคัก นายอำพล จุลเทพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.คึกคัก นางสาวจิตติมา คงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.คึกคัก นายสถาพร ชนะการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.คึกคัก นายอนิรุท นพฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.คึกคัก นายวสันต์ ชูช่วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.คึกคัก นายพิชัย หันหวน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.คึกคัก และนายสนทยา ตักกอ สารวัตรกำนัน ต.คึกคัก ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายจอ อาว สัญชาติพม่า อายุ 38 ปี ได้ที่บริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ต้นพืชกระท่อม) น้ำหนักรวมใบ ต้น ราก กิ่ง ประมาณ 3 กิโลกรัม อาวุธปืนแก็ปยาว ไม่มีหมายเลขทะเบียน ความยาวลำกล้อง 41 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก ดินประสิวบรรจุอยู่ในขวดแก้วใส ลูกตะกั่วลักษณะกลมจำนวน 10 เม็ด แท่งตะกั่ว ลูกตะกั่วลักษณะเป็ดเกร็ดจำนวน 40 เม็ด ลูกแก็ปจำนวน 40 จำนวน 27 นัด กระบอกพลาสติกใช้สำหรับตวงดินประสิวจำนวน 1 ชิ้น

        โดยการจับกุมได้ในครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชน(ไม่ประสงค์ออกนาม)ว่าในพื้นที่หมู่ 6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีบุคคลลักลอบใช้อาวุธปืนลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่หมู่ 6 ต.คึกคัก โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ลงพื้นที่ลาดตระเวณตรวจสอบข้อเท็จจริงจนกระทั่งเวลาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เดินทางมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ พบเห็นของกลางวางอยู่ด้านหน้าภายนอกบ้านพักที่เกิดเหตุสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกบ้านพักที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แสดงตัวพบผู้ต้องหาแสดงตัวเป็นผู้ครอบครองบ้านพักที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจค้นห้องพักดังกล่าว โดยได้อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (4) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่เพื่อตรวจค้นเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

        ผู้ต้องหาให้ความยินยอมและเป็นผู้นำค้นจากการตรวจค้นพบของกลางที่ใช้ในการกระทำผิดกฎหมายเป็นต้นพืชใบกระท่อมปลูกอยู่ด้านขวาของตัวบ้านพักห่างออกไปประมาณ 100 เมตร และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์(ปืนแก็ป)วางอยู่ด้านในว่างอยู่ข้างตู้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดมาทำบันทึกจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์(ปืนแก็ป)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ต้นพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาหลัก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไป

ขอขอบคุณ : https://siamrath.co.th/

        

        เมื่อวันนี้ 14 ส.ค.62 ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเจ้าของที่ดินในจังหวัดพังงา จำนวน 300 แปลง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ผู้บริหารกรมที่ดิน ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วม

        นายสุนทร วัฒนา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อกรรมสิทธิการครอบครองและใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นหลักทรัพย์ความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายดังกล่าว

          อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้ประเทศชาติและประชาชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดยในปี 2562 ได้มอบหมายให้กรมที่ดิน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เป้าหมาย 21 จังหวัด เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน และมอบโฉนดที่ดิน ให้ได้ตามเป้าหมาย รวม 95,000 แปลง  ในการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดพังงา มีโฉนดที่ดินพร้อมมอบให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา  และตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในครั้งนี้ จำนวน 300 แปลง 

        และขอให้ผู้ได้รับโฉนดที่ดิน รักษาโฉนดที่ดินไว้ให้ดีอย่าให้สูญหาย ระมัดระวังการถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้เสียประโยชน์  หากประสงค์จะดำเนินการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ หรือจำนอง ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง  ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้ออกโฉนดให้กับไปยื่นคำขอ ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินจะเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วต่อไป

ขอขอบคุณ : https://www.77kaoded.com/

 

ครั้งแรก! พังงาจัดเข้าค่ายลูกเสือสำรองนักเรียนชั้น ป.3 เน้นพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์สติปัญญา

        นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วม เข้าค่ายลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ที่ 3 ที่ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หมู่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 880 คน ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารีประเภทสำรอง ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 600 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 100 คน จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพังงา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดพังงาที่จัด การเข้าค่ายลูกเสือสำรองในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค.62 (2 วัน 1 คืน) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด อย่างไรก็ตามการนำนักเรียนลูกเสือสำรองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง และจากจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากส่งผลให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยลง นอกจากนี้การควบคุมเวลายังทำให้นักเรียนบางคนทำกิจกรรมฐานไม่ครบ หลักการและเหตุผลการเข้าค่าย เป็นกิจกรรมหนึ่งของวิชาลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละและความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางระดับประถมศึกษา จึงจัดกิจกรรมเข้าค่าย ของลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้กฎ ระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในการทำงาน เป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์

ขอขอบคุณ : https://siamrath.co.th/

 

                 จังหวัดพังงาขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

หน้าที่ 1 จาก 16
   
© จังหวัดพังงา