AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (IMG_20200212_0002.pdf)หนังสือเชิญประชุม ITA ประจำปี 2563หนังสือเชิญประชุม ITA ประจำปี 2563ทรัพยากรบุคคล698 kB2020-02-12 10:05
Download this file (IMG_20200212_0003.pdf)กรอบระยะเวลาดำเนินการ ITA2563กรอบระยะเวลาดำเนินการ ITA2563ทรัพยากรบุคคล504 kB2020-02-12 10:05
Download this file (เอกสารการประเมิน ITA 2563.pdf)รายละเอียดการดำเนินการITA2563รายละเอียดการดำเนินการITA2563ทรัพยากรบุคคล1992 kB2020-02-12 10:07

เชิญประชุม ITA ประจำปี 2563

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา