Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ประมวลแผน 5 ปี จังหวัดพังงา.docx)แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี จังหวัดพังงาหน่วยงานที่ไม่มีรายชื่อในแผนฯ 5 ปี แสดงว่ายังไม่ได้จัดส่งให้จังหวัด จึงขอให้เร่งดำเนินการส่งไฟล์โดยด่วนทรัพยากรบุคคล188 kB2017-06-09 12:59
Pin It
   
© จังหวัดพังงา