logo small
 รฐบาลไทย หนาแรก
   

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

1. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะรูปภาพจุดติดตั้งของกล้อง และจุดที่กล้องบันทึกภาพ

2. ขอให้ตรวจสอบพิกัดกล้องว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจากมีบางพิกัด ปรากฎในทะเล

3. หน่วยงานที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่สาธารณะ ขอให้บันทึก 1 ุจุดติดตั้งต่อ 1พิกัด

4. หน่วยงานใดยังมิได้นำเข้าข้อมูลขอให้นำเข้าให้ถูกต้อง

5. หน่วยงานที่มใีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใรระบบ ขอให้ส่งแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

6. สำหรับตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ขอให้ประสานเพื่อสำรวจกล้อง CCTV ของภาคเอกชนภายในจังหวัด พร้อมนำเข้าข้อมูลสู่ระบบและรายงานให้จังหวัดทรบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

7. ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เพื่อจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลนำส่งสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

Pin It
   

สถิติการใช้งาน

301883
วันนี้วันนี้108
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้713
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2367
เดือนนี้เดือนนี้12480
รวมรวม301883
   
© จังหวัดพังงา