จังหวัดพังงาได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ในที่ดินราชพัสดุ แปลง พง 492 เนื้อที่ 264-3-84 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาแล้วเสร็จ

                    เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งสามารถกำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้กับส่วนราชการได้อย่างเหมาะสมกับอัตรากำลัง ในการนี้จึงขอให้ส่วนราชการที่มีความประสงค์จะเข้าใช้พื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)  แจ้งความประสงค์จะเข้าใช้พื้นที่อาคารศาลากลาง(หลังใหม่) ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งให้แจ้งยืนยันอัตรากำลังและเหตุผลความจำเป็นให้จังหวัดทราบด้วย หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จังหวัดจะถือว่าส่วนราชการไม่ประสงค์เข้าใช้พื้นที่อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)   

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Pin It
   

สถิติการใช้งาน

245088
วันนี้วันนี้268
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้560
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2887
เดือนนี้เดือนนี้10342
รวมรวม245088
   
© จังหวัดพังงา