การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

Pin It
   
© จังหวัดพังงา