การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา