Print this page
วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 15:25

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559

Written by
Rate this item
(0 votes)
ภาพประกอบ ภาพประกอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 59 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสกล จันทะรักษ์ รองผู้ว่าราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมพิธีลงนามในสัตยาบัน ตามโครงการ จังหวัดพังงาร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดและเอกชนใสสะอาด " โดยกลไกประชารัฐ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ซึ่งองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทยได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ภายใต้แนวคิด "กรรมสนองโกง" ในวันที่ 11 กันยายน 59 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยบูรณาการจัดงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรภาคเอกชนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพังงา ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต พิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดและเอกชนใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ ทั้งจากส่วนราชการ อำเภอ ส่วนท้องถิ่น พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การปาถกฐาพิเศษ " การลงโทษคนโกง " โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559 จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และร่วมกัน "จุดไฟไล่คนโกง" ด้วยการเปิดไฟฉาย และโทรศัพท์มือถือ เป็นการแสดงสัญลักษณ์ไม่เอาการทุจริต และการคอร์รัปชั่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำทุกภาคส่วน แสดงสัญลักษณ์ต่อด้านการคอร์รัปชั่นและร่วมกล่าวสัตยาบันด้วยการจะร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด และ เอกชนใสสะอาด" เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนต่อไป
Read 6103 times Last modified on วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 15:28
adminstrator

Latest from adminstrator