วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 09:21

พังงาไข้เลือดออกระบาดยอดผู้ป่วยเพิ่ม

Written by
Rate this item
(0 votes)
พังงาไข้เลือดออกระบาดยอดผู้ป่วยเพิ่ม https://www.innnews.co.th/regional-news/news_422597/

       สสจ.พังงาเผยไข้เลือดออกระบาด ยอดผู้ป่วยเพิ่มกว่าปีที่ผ่านมา เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่นควันกำจัดยุงลาย

          นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 มิ.ย. 2562 มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 158 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 58.90 ต่อแสนประชากร เพศชาย 78 ราย เพศหญิง 80 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วป่า ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 38 ราย อำเภอเมือง จำนวน 36 ราย อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 32 ราย อำเภอทับปุดจำนวน 16 ราย อำเภอท้ายเหมือง จำนวน 15 ราย อำเภอคุระบุรี จำนวน 12 ราย อำเภอกะปง จำนวน 6 ราย และอำเภอเกาะยาว จำนวน 3 ราย อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในการจัดกิจกรรม “3เก็บ3โรค”สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการของ IVM เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยใช้ มาตรการ 3-3-1 คือ หลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน จัดทีมแพทย์ที่ปรึกษา แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พร้อมขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก ในการระมัดระวังการจ่ายยา NSIDs ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และบุคลากร ในการควบคุมป้องกันโรคต่อไป

          ขณะที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพังงา เร่งลงพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อใช้เครื่องพ่นควันกำจัดยุงลายทั้งแบบมือถือและแบบติดตั้งบนรถกระบะ ทำการพ่นควันในคูระบายน้ำ บ้านเรือนประชาชนและป่าละเมาะ หลังจากการเข้าสู่ฤดูฝนและพบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายตัวแก่และลูกน้ำยุงลาย

         ขอขอบคุณ : https://www.innnews.co.th/

Read 2279 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา