Print this page
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563 16:29

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

Written by
Rate this item
(0 votes)

thaigov3

thaigov

thaigov4

thaigov2

วันที่ (3 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ เข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อประชุมกับส่วนราชการเพื่อรับฟังข้อมูลการตรวจติดตาม ประเด็นการจัดการประมงอย่างยั่งยืน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีประเด็นการตรวจราชการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่2 ดังต่อไปนี้ ผลการดำเนินการ/ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการประมงอย่างยั่งยืน ,ผลการดำเนินการสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านแรงงานประมงจังหวัดพังงา ,ผลการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ,สถานการณ์ด้านการประมงของจังหวัด สถานะเรือประมง แรงงาน การกระทำผิดและมาตรการ/แนวทาง ในการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ,สถานการณ์และสภาพปัญหาการกระทำความผิดกฎหมาย/แนวทาง/มาตรการในการดำเนินงานของศรชลในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ,ผู้ประกอบการประมงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประมงอย่างยั่งยืนได้/ต้องการให้ผู้ให้ภาครัฐ สนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาให้เกิดประมงอย่างยั่งยืนได้/และกรณี การทำประมงพื้นบ้าน ,การดำเนินงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืนและพบปะประชาชนในพื้นที่

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา

Read 1939 times
adminstrator

Latest from adminstrator