AddToAny Buttons

   
วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563 14:09

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำพุทธศาสนิกชนทำบุญในเทศกาลออกพรรษา

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำพุทธศาสนิกชนทำบุญในเทศกาลออกพรรษา
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางกานต์สิรี เรณุมาศ ภริยา ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันทำบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา โดยประธานในพิธี ได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ 50 รูปออกรับบิณฑบาตข้าวสารและอาหารจากพุทธศาสนิกชนที่ต่างพร้อมใจกันได้นำมาทำบุญในครั้งนี้
การตักบาตรเทโวโรหนะ ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลังวันออกพรรษา 1 วัน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยมีขบวนแถวของพระสงฆ์ออกบิณฑบาต ซึ่งก็หมายถึงการทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภายหลังที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่เทวโลกเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา และเสด็จลงจากเทวโลกหลังวันมหาปวารณา 1 วัน พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้ง 3 อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษยโลก
ส่วนประเพณีการทอดกฐิน กำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา หรือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น

Read 1665 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา