AddToAny Buttons

   
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563 16:12

ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานของรองนายกรัฐมนตรี เข้าติดตามโครงการจังหวัดพังงานำเสนอ ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานของรองนายกรัฐมนตรี เข้าติดตามโครงการจังหวัดพังงานำเสนอ ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต
(26 ตุลาคม 63) ที่หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน โครงการ ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าติดตามการนำเสนอ แผนงาน โครงการต่างๆ ของจังหวัดพังงา โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมนำเสนอประเด็นแผนงานและโครงการต่างๆที่มาจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อที่จะเตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีการจัดประชุมสัญจรนอกพื้นที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดภูเก็ตและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 โดยมีแผนงานหรือโครงการต่างๆที่ต้องนำเสนอเพื่อเร่งรัดและโครงการที่นำเสนอเพื่อของบประมาณ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างสนามบินพังงา 2.โครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ 3. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการออกแบบการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขา 4.โครงการศึกษาบริหารจัดการน้ำครบวงจรจังหวัดพังงา 5.โครงการฟื้นฟูชายหาดคึกคักแบบบูรณาการ 6.โครงการก่อสร้างถนนขนาด 3 ช่องจราจรอำเภอกะปง 7.เร่งรัดโครงการสร้างทางรถไฟสายสุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น 8.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 4 ขนาด 4 ช่องจราจร ช่วงราชกรูด-โคกเคียน 9.พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะแบบประสิทธิภาพสูงในอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอคุระบุรี ซึ่งจะได้นำข้อเสนอดังกล่าวทำเป็นข้อเรียกร้องถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี สนับสนุนนำเข้าสู่ ครม.เพื่อพิจารณาในการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดภูเก็ต ต่อไป

1

2

3

4

Read 1154 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา