Print this page
วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563 14:09

รมว. ทส. เป็นประธานเปิดโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดพังงา พร้อมทั้งเปิดสำนักงานทรัพยากรฯ ที่ 6  

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4  
          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  เป็นประธานเปิดโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดพังงา "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" บนเนื้อที่ 700 ไร่ ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมทั้งเปิดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ ในการนี้นางกัณตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.จังหวัดพังงา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. ร่วมงานในครั้งนี้ ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โอกาสนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ทช. ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาดเอกชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวนกว่า 500 คนจากนั้น รมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่กรม ทช. ในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อีกทั้ง ได้นำคณะผู้บริหารเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง หน้าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จากนั้นได้ไปตรวจติดตามการพัฒนาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และเยี่ยมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่เกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

Read 1355 times
adminstrator

Latest from adminstrator