AddToAny Buttons

   
วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563 14:21

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

4

2

3

(2 พ.ย. 63) ที่เนินเขารีสอร์ท ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงานายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ประชุมหารือระดับพื้นที่ จังหวัดชุมพร ระนอง และพังงา ซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ในช่วงวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และพังงา ร่วมประชุม
โดยการประชุมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ซึ่งในที่ประชุม ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการและนโยบายต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้า และสะท้อนปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อนำมาพิจารณาหารือร่วมกัน ถึงทิศทางที่จะเกิดขึ้นต่อในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดพังงา ชุมพร และระนอง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และมีการสรุปประเด็นปัญหา พร้อมข้อเสนอการแก้ไข ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วน ที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายในวงกว้าง และจะมีการนำเสนอในที่ประชุมรวมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นี้

Read 1336 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา