AddToAny Buttons

   
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 10:13

ผู้ว่าฯพังงา ย้ำ โครงการขยายท่อส่งน้ำระหว่างจังหวัด พังงา-ภูเก็ต ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวพังงาก่อน

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

ผู้ว่าฯพังงา ย้ำ โครงการขยายท่อส่งน้ำระหว่างจังหวัด พังงา-ภูเก็ต ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวพังงาก่อน เน้นผู้นำชุมชนทำความเข้าใจชาวบ้าน
วันนี้(16 พ.ย.63) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายประทีป กุศลวัฒนะ ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานโครงการและการบริหารงบประมาณ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการและการชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา
โดยการประปาส่วนภูมิภาค มีแผนดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อผลิตน้ำประปาส่งจ่ายไปยังพื้นที่น้ำของ กปภ.สาขาพังงา และ กปภ.สาขาภูเก็ต ซึ่งระหว่างแนวท่อประปาที่ขยายออกไปนั้นจะเริ่มต้นจากพื้นที่ อ.เมืองพังงา และพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง ผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ระยะทาง 58.2 กิโลเมตร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถเชื่อมระบบประปาเข้าในพื้นที่ของตนเองได้ และยังผ่านพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างสนามบินพังงาด้วย โครงการดังกล่าวหากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มศักยภาพระบบประปาให้รองรับกับความต้องการใช้น้ำของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ รองรับสนามบินจังหวัดพังงา รองรับผู้ใช้น้ำประมาณ 45,000 ราย ในช่วงระยะเวลา 10 ปี และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ 2 จังหวัด ตลอดจนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภคในหน้าแล้ง
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เน้นย้ำว่า ให้โครงการนี้ทำการจ่ายน้ำให้ชาวพังงาให้เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภคก่อน จากนั้นจึงทำการส่งไปตามแนวท่อประปาต่อไป อีกทั้งยังให้ กปภ. ทำการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพน้ำ การบริการ และราคาต่อหน่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวพังงามากที่สุด พร้อมทั้งยังให้ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบส่งน้ำระหว่างจังหวัด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในการใช้น้ำ รองรับเศรษฐกิจและการเติบโตของชุมชนทั้งในพื้นที่พังงาและภูเก็ตในอนาคต
ทั้งนี้ หากจังหวัดใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจังหวัดใกล้เคียงสามารถนำน้ำส่งต่อทดแทนให้ได้ ไม่เฉพาะพังงา หรือภูเก็ตเท่านั้น ด้วยระบบเชื่อมโยงท่อส่งน้ำข้ามจังหวัด

รายละเอียด โครงการ

 

Read 1426 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา