AddToAny Buttons

   
วันอังคาร, 26 มกราคม 2564 09:24

ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำจังหวัดพังงา พร้อมปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษกลับสู่บ้าน
วันนี้ (25 ม.ค.64) เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำจังหวัดพังงา จำนวน 221 คน และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกโครงการฯ โดยมีนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
เรือนจำจังหวัดพังงาได้ทำการฝึกอบรม รุ่นที่ 2/2 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ฝึกวินัย ฝึกการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ นำความรู้ความสามารถไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในภูมิลำเนาของตนเองภายหลังพ้นโทษออกไปแล้ว และช่วยกันถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายอาคม ภูศรี ผบ.เรือนจำจังหวัดพังงา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่ารวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ขึ้น โดยเรือนจำจังหวัดพังงา ได้นำผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าทำการฝึกอบรมตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งการขุดดิน การปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกพืชผัก เพื่อสร้างพื้นที่ขนาดเล็กที่สามารถเป็นต้นแบบของเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวางแผนบนกระดาษ แบ่งเป็นสัดส่วน จากนั้นจึงได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ตามภูมิสังคมจำลอง ทั้งการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ และพอร่มเย็น
โดยภายหลังจากพิธีปิดโครงการฯแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบชุดสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงที่คลอดบุตร จำนวน 16 ราย พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้นำผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันนี้เดินออกจากเรือนจำ เพื่อส่งมอบให้กับญาติและครอบครัวที่มารอรับอยู่ด้านหน้า ทั้งหมดต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้อง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มที่ได้หวนคืนสู่ครอบครัวอีกครั้ง เป็นการได้รับโอกาสให้กลับตัวกลับใจ ทำความดีเพื่อตัวเอง เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ

Read 1096 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา