AddToAny Buttons

   
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564 19:42

จ.พังงา นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการชาวมอแกนบนหมู่เกาะสุรินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

จ.พังงา นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการชาวมอแกนบนหมู่เกาะสุรินทร์
วันนี้ (29 ม.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา และโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ทันตแพทย์ธนากร ศฤงคารชยธวัช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม. ส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำบริการทางการแพทย์ และบริการของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่ห่างไกล รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของต่างๆ
สำหรับการออกบริการนอกพื้นที่ในครั้งนี้ ได้จัดหน่วยลงที่อ่าวบอนใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ม.4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเลมอแกน ประมาณ 400 คน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และส่วนราชการ ร่วมกันมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจแก่ชาวมอแกน จำนวน 84 ชุด มอบยาชุดพระราชทาน มอบชุดของขวัญสำหรับเด็กนักเรียน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ 2 ราย จากนั้นได้เยี่ยมการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
สำหรับปัญหาที่พบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่มากทำให้สัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารเข้าไม่ถึง จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจเพื่อทำการแก้ไขต่อไป
พร้อมกันนี้ทีมถ่ายทำภาพยนต์จากเยอรมนีได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพื่อมอบให้กับชาวบ้านอีกด้วย

Read 1102 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา