AddToAny Buttons

   
วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564 15:40

ผู้ว่าฯพังงา ยังคงเข้มงวดและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

Written by
Rate this item
(0 votes)

54581

2

4

4

ผู้ว่าฯพังงา ยังคงเข้มงวดและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งแนวชายแดน และประเทศกลุ่มเสี่ยง วันนี้ (4 ก.พ.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งจังหวัดพังงายังไม่พบผู้ป่วยและยังเป็นพื้นที่สีขาวติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 297 วัน เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามาตรการ Scan Seal & Clean ของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา การตั้งด่านตรวจคัดกรองในอำเภอต่างๆ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT โดยเจ้าหน้าที่ อสม. ยังคงทำการเคาะประตูบ้านประชาชนเพื่อตรวจสแกนในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าสังเกตบุคคลที่เข้ามาอยู่ในบ้านในแต่ละชุมชนโดยไม่ผ่านการคัดกรองตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้
ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังคงเข้มงวดการเดินทางของประชาชนที่มาจากจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย และผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย รวมถึงผู้ที่ลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ เนื่องจากยังมีการระบาดค่อนข้างสูง และจะทำให้นำโรคเข้ามาแพร่ระบาดได้ โดยประชาชนที่มีญาติอยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงและต้องการจะเดินทางเข้ามาจังหวัดพังงาในช่วงนี้ขอให้ชะลอไว้ก่อน เว้นว่าจะมีความจำเป็นเร่งด้วนจริงๆ แต่ยังคงต้องใช้เอกสารรับรองการเดินทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังกำชับไปยังนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันสอดส่องและห้ามไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในทุกรูปแบบในพื้นที่เด็ดขาด และตั้งเป้าไว้ว่าหลังจากที่รัฐบาลได้นำวัคซีนล็อตแรกเข้ามาใช้แล้ว จะทำการบูมสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ทุกอำเภอได้พรีเซนต์ในแต่ละสถานที่ของตนเองนำเสนอในโซเซียลมีเดีย เพื่อจุดกระแสด้านการท่องเที่ยวให้กลับมาใหม่ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ NEW NORMAL และให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์โครงการ "เราชนะ" และโครงการ "เรารักกัน" สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระจากโควิด-19 ให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าโครงการ

Read 1123 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา