AddToAny Buttons

   
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564 14:24

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813
วันที่ 18 ก.พ. 64 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดยนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่ 3 และคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา พร้อมเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป
อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เรือตรวจการณ์ 813 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 เป็นเรือในหน่วยงานกรมตำรวจ มีน้ำหนัก 60 ตัน มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทางน้ำ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงของรัฐ สิ่งแวดล้อม สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ค้นหาและช่วยเหลือเรืออากาศยาน และผู้ประสบภัยทางน้ำ ก่อนเกิดเหตุสึนามิเมื่อปี 2547 เรือ ต.813 จอดอยู่ในทะเลบริเวณโรงแรมลาฟลอล่า ห่างจากฝั่งประมาณ 1 ไมล์ทะเล จู่ๆเกิดคลื่นน้ำยกตัวซัดถล่มชายฝั่งอันดามันความแรงของคลื่นได้ซัดพาเรือ ต.813 ลอยตามน้ำออกจากชายฝั่งมาประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ตั้งใจจะกู้เรือ ต.813 กลับหน่วย แต่มีคำสั่งให้คงไว้อย่างนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ จากความสูญเสียในครั้งนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คนไทยมิอาจลืมเลือนได้ และหลังจากที่เหตุการณ์สงบทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้เรือตรวจการ 813 เป็นอนุสรณ์สถานสึนามิ ของบ้านเขาหลัก บ้านบางเนียง ทุกๆ ปีครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เดินทางมารำลึกที่แห่งนี้ ปัจจุบันมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เรือ ต.813 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเขาหลัก ต้องไม่พลาดแวะมาชมอนุสรณ์สถานสึนามิเรือ ต.813 นี้
โดยในวันที่ 19 ก.พ.2564 ทางคณะกรรมการฯจะได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อรับฟังความสำเร็จในการดำเนินงานของชุมชุน รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านนากลาง เยี่ยมชมความสำเร็จของกลุ่ม OTOP Premium ภูตาล บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะกรรมการฯจะเข้ารับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ และสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกัน

Read 886 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา