AddToAny Buttons

   
วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 10:53

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2


วันที่ 12 มี.ค.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาโครงการและการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาการขอเปลี่ยนกิจกรรมและรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงา ประกอบด้วยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการขับเคลื่อน To Be Number One โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ 4.0 พิจารณาการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดพังงา ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่า และการพิจารณาเห็นชอบการโอนสินทรัพย์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา

คำสั่งคณะกรรมการฯ

รายงานการประชุม

 

Read 857 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 14:19
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา