Print this page
วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 13:27

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

 


(๒๕ เม.ย.๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางพวงมาลา หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอสรในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรีย์ ในรัชสมัยของพระองค์ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทยให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในปี พ.ศ.๒๐๙๘ ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ณ เมืองแครง ประกาศอิสระภาพของชาติไทยโดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี และทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๑๔๘ รวมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการร่วมจัดรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
สำหรับการจัดงานพิธีในครั้งนี้ได้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) โดยมีหน่วยงานที่เป็นผู้แทนกระทรวงเข้าร่วมพิธี จำนวน ๓๐ หน่วยงาน

Read 951 times
adminstrator

Latest from adminstrator