AddToAny Buttons

   
วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 16:04

พังงา สถานการณ์โควิด 19 ล่าสุดขยับเพิ่มอีก 4 ราย ยอดยืนยันสะสม 36 ราย

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

1

2


วันที่ 26 เมษายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพังงา ข้อมูลจากศูนย์สื่อสารความเสี่ยง สสจ.พังงา ได้สรุปสถานการณ์การเกิดโรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายน 2564 รวม 32 ราย เป็นผู้ป่วยในเขต อำเภอตะกั่วป่า 10 ราย อำเภอท้ายเหมือง 13 ราย และอำเภอเมืองพังงา 9 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวหาย จำนวน 3 ราย คงเหลือ รักษาที่โรงพยาบาลพังงา 11 ราย โรงพยาบาลตะกั่วป่า 8 ราย โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 1 ราย โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต 2 ราย โรงพยาบาลเอกชน 1 ราย และโรงพยาบาลสนาม 6 ราย ผู้ป่วยรายที่ 30 เพศหญิง อายุ 42 ปี อาชีพ รับจ้าง อำเภอท้ายเหมือง ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ รพ.ตะกั่วป่าผู้ป่วยรายที่ 31 เพศหญิง อายุ 43 ปี อาชีพแม่บ้าน อำเภอท้ายเหมือง เป็นภรรยาของผู้ป่วยรายที่ 25 รักษาที่ รพ.ตะกั่วป่า และรายที่ 32 เพศชาย อายุ 24 ปี อาชีพนักศึกษา อำเภอตะกั่วป่า ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฉีดแล้ว 6,060 คน
ล่าสุดวันนี้ (26 เมษายน 64) นายธนากร ศฤงคารชยธวัช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เผยว่า การตรวจเชื้อในคลัสเตอร์อำเภอตะกั่วทุ่งพบว่ามีผลเป็นบวกเพิ่มอีก 4 ราย สำหรับไทม์ไลน์ทั้งหมดอยู่ในช่วงสอบสวนเพื่อความถูกต้องที่สุด ทำให้จังหวัดพังงามียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 36 ราย หายป่วยเพิ่มอีก 4 ราย ไม่มีอาการ 9 ราย มีอาการเล็กน้อย 24 ราย และปวดบวม 3 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆทำการเพิ่มหมายเลขสายด่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ทั้งในเรื่องการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้เพียงพอกับประชาชนที่ติดต่อเข้ามา พร้อมกำชับให้ทุกอำเภอดูแลในสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งหมด สำรวจบุคคลที่เดินทางทั้งไปและกลับจากพื้นที่เสี่ยง การจัดสรรวัคซีนที่ให้บุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มประชาชนที่สมัครใจฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุมทุกระดับ พร้อมทั้งเน้นย้ำการการจัดกิจกรรม หรืองานประเพณีต่างๆ ให้จำกัดคนเข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอดส่องบุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้าน

Read 886 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา