AddToAny Buttons

   
วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564 10:21

ภาคเอกชนจับมือ เสนอให้ปรับปรุงปัญหาจากการขยายถนน 4 เลน ในย่านแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3


วันที่ 14 พ.ค. 64 ที่โรงแรมเขาหลักลากูน่า รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยแขวงทางหลวงพังงา แขวงทางหลวงภูเก็ต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือการขยายถนน 4 ช่องจราจรบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ที่มีการก่อสร้างถนนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร พร้อมกับนำสภาพปัญหาในพื้นที่ ที่ภาคเอกชนและประชาชนต้องการให้มีการแก้ไขในบางจุด นำมาหารือเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่นั้นๆ โดยการก่อสร้างได้ดำเนินการต่อเนื่องและมีความคืบหน้าถึง 58% แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ตามสัญญา ส่วนปัญหาที่ถูกหยิบยกนำมาหารือในครั้งนี้ พบว่าแนวขอบถนนในบางจุดนั้นมีระดับที่สูง บางจุดมีระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวอาคาร ร้านค้า หรือบ้านเรือนของประชาชน ทำให้เกิดแนวสโลปของทางขึ้น-ลง รวมถึงปัญหาของการสร้างท่อระบายน้ำที่มีตะกอนทับถม ปัญหาป้าย ไฟ ที่ใช้เตือนในจุดเสี่ยงตลอดแนวของการก่อสร้าง และจุดกลับรถ
จากการประชุมกันในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่าบูรณาการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จัดทำขอบเขตและตรวจดูสภาพพื้นที่ในจุดที่ต้องการให้แก้ไข หรือเพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักในครั้งนี้สามารถตอบโจทย์และความต้องการกับพื้นที่มากที่สุด

Read 724 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา