AddToAny Buttons

   
วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564 10:23

จังหวัดพังงา ร่วม ภาคการท่องเที่ยว ขอรับวัคซีน 3 แสนโดส สู่ “พังงาพร้อม”

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4


วันนี้ (14 พ.ค. 64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม หารือการเตรียมการฉีดวัคซีน เพื่อสนับสนุนโครงการ “1 สิงหาคม 2564 พังงาพร้อม (Phang Nga Prompt)” โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สาธารณสุขจังหวัดพังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนธุรกิจการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเขาหลักลากูน่า รีสอร์ท เพื่อหารือการขอรับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลให้ได้ตามแผน จำนวน 300,000 โดส นำมาฉีดให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากกว่า 60%-70% หากเป็นไปตามเป้าที่วางไว้นี้ คือมีประชากรได้รับวัคซีนเกินกึ่งหนึ่งจนเกิดภูมิต้านทานหมู่แล้ว จังหวัดพังงาจะมีความสามารถพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจนการประกอบอาชีพกลับมาอีกครั้ง โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดพังงาได้นั้น จะต้องได้รับวัคซีนครบโดส มีเอกสารรับรองฉีดวัคซีนหรือเอกสารยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมง เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เช่นเดียวกัน
ส่วนการเชิญชวนให้ประชาชนได้สมัครใจเข้ารับวัคซีนนั้น ทางจังหวัดพังงาเอง ได้ให้ อสม. อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ หรือผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าหาชาวบ้านทุกหลังคาเรือน พร้อมอธิบายเหตุผลให้ชาวบ้านเข้าใจว่าทำไมถึงต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนและการปฏิบัติตนก่อนเข้ารับการฉีด ซึ่งจะต้องให้ครบหลังคาเรือน แล้วรวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนแบ่งเป็นระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และระดับอำเภอ เพื่อที่จะกำหนดคิวในแต่ละพื้นที่และกระจายออกไปในแต่ละสถานพยาบาล ให้ได้รับความสะดวกในการฉีดต่อไป

 

 

Read 754 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา