AddToAny Buttons

   
วันศุกร์, 21 พฤษภาคม 2564 10:09

กระทรวงศึกษาธิการแถลงประกาศผล ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 คนที่ 4 ของประเทศไทย

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3


วันที่ 20 พ.ค. 64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ปี 2564 คณะครู ตลอดจนผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพังงา ร่วมแถลงข่าว ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 บทบาทความเป็น ‘ครู’ ในยุคโควิด-19 และเพื่อประกาศผลการคัดเลือก และประกาศเกียรติคุณของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 คนที่ 4 ของประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ครูผู้ได้รับรางวัล
ปี 2564 เป็นครั้งที่ 4 แห่งพิธีพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้น ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2563 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ วังสระปทุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ในประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล
สำหรับครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้ง 11 ประเทศ โดยมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีกำหนดพิธีพระราชทานรางวัล ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้
สำหรับครูที่ได้รับรางวัลคุณากร ปี 2564 จำนวน 3 ราย คือ นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุมิตรา กลิ่นบุปฝา โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ จังหวัดกำแพงเพชร นายสิทธิชัย จันทร์คลาย โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ส่วนครูที่ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ นั้น มูลนิธิรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจักได้ประกาศผลการคัดเลือกต่อไป

Read 1081 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา