Print this page
วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 10:10

ผู้ว่าฯ พังงา เยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

ผู้ว่าฯ พังงา เยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดพังงา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” และร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดพังงา โดยนายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ฝั่งประตูทางเข้า ศาลากลางจังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ซึ่งได้จัดบูธแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ลายผ้าพระราชทาน การต่อยอดการผลิตลายผ้าพระราชทาน รณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นในทุกวัน ทุกโอกาส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประชาชนนำลายผ้าพระราชทานไปสู่การผลิต การออกแบบ และพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพังงา ให้เกิดรายได้กลับสู่ชุมชน ทั้งนี้ จังหวัดพังงาได้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับความสนใจจากส่วนราชการต่าง ๆ และผู้มาติดต่อราชการเข้ามาเยี่ยมชมและสั่งจอง ขณะนี้มียอดจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” จำนวน 160 ชิ้น เป็นเงิน 96,000 บาท และยอดสั่งจอง จำนวน 347 ชิ้น เป็นเงิน 208,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,200 บาท

Read 1111 times
adminstrator

Latest from adminstrator