AddToAny Buttons

   
วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 11:01

จังหวัดพังงา ประชุมการจัดมาตรการควบคุมโรคกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนใต้

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

3

4

จังหวัดพังงา ประชุมการจัดมาตรการควบคุมโรคกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ผู้แทนศาสนาอิสลาม นายอำเภอสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Web Conference เพื่อติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการจัดมาตรการควบคุมโรคกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัดยะลา เนื่องจากจังหวัดพังงา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอทับปุด 1 ราย และอำเภอตะกั่วทุ่ง 2 ราย เป็นนักเรียนที่เดินทางมาจากโรงเรียนในจังหวัดยะลา ซึ่งอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และในขณะนี้ ในส่วนของ สสจ.พังงา ได้ประกาศให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจาก โรงเรียนตะฮ์ฟิชฯ มัรกัสยะลา เข้ารายงานตัว ณ โรงพยาบาล และรพ.สต.ใกล้บ้าน ในเวลาราชการโดยด่วน สำหรับอำเภอ ทับปุด และอำเภอตะกั่วทุ่ง ที่พบผู้ป่วย นั้น ทางเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ได้ลงไปติดตามค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 41 ราย

Read 549 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา