AddToAny Buttons

   
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564 09:43

จังหวัดพังงา มอบเงินประมูล “ทุเรียนสาลิกา” ให้ รพ.พังงา ต้านโควิด-19

Written by
Rate this item
(0 votes)

IMG 8958

จังหวัดพังงา มอบเงินประมูล “ทุเรียนสาลิกา” ให้ รพ.พังงา ต้านโควิด-19
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบเงินจากการประมูลและจำหน่ายผลผลิตทุเรียนสาลิกาจากสวนไม้ผลที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมภูผา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีตัวแทนเกษตรกร นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ร่วมมอบเงินให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ เพื่อใช้ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19) เป็นเงินจำนวน 83,500.- บาท จากการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ "เปิดฤดูกาลไม้ผลอัตลักษณ์พังงา" เพื่อเผยแพร่ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา, มังคุดทิพย์พังงา) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Read 585 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา