AddToAny Buttons

   
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564 10:25

จังหวัดพังงา รับนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนจาก รมช.มหาดไทย

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

จังหวัดพังงา รับนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนจาก รมช.มหาดไทย
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการห้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่ภาคใต้ จากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยจังหวัดต่างๆได้นำเสนอข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน การขับเคลื่อนในระยะต่อไป และผลการดำเนินงาน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ตามโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1
โดยเน้นย้ำให้มีการถอดบทเรียน การวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งให้หน่วยงาน ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน

Read 576 times Last modified on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 10:05
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา