วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 09:32

จังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

จังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา
วันที่ 29 ก.ค. 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา มีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยจังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา ได้ใช้สถานที่ลานสันทนาการ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เป็นสถานที่ทำการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวจังหวัดพังงา ทั้งเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้ปกครองบ้านเมืองในอดีต เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัด และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
พิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ มี นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา และประชาชน เข้าร่วม

Read 570 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา