AddToAny Buttons

   
วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 13:01

พังงา จัดกิจกรรมเก็บขยะ save for surf เก็บขยะชายหาด ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

Written by save for surf
Rate this item
(0 votes)
 
 
 
เปดงาน 1
 
 
เปดงาน 2
 
 
เปดงาน 3
 
 
เปดงาน 4
 
 
เปดงาน 5
 
 
พังงา จัดกิจกรรมเก็บขยะ save for surf เก็บขยะชายหาด ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
             วันนี้ (20 ต.ค.64) ที่อุทยาแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา   นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชยพล หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวสำนักงาน สาขาจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าสาขาพังงา เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและกีฬา TAC  บริษัท ซีสตาร์ ทราเวล บริษัท Check in Andaman หอการค้าจังหวัดพังงา พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะจำนวน 100 คน เนื่องจากในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้เปิดการท่องเที่ยวประจำปี 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา หอการค้า จังหวัดพังงา บริษัทเช็คอินอันดามัน บริษัท Sunova และ Poon Sook Carft ร่วมทำกิจกรรม Save For Surf เก็บขยะพลาสติกตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆในจังหวัดพังงา   และนำกลับมาผลิตเป็นกระดานเซิร์ฟ  สเก็ต โดยจะใช้ฝาของขวดพลาสติก 1,650  ฝา ในการทำเซิร์ฟสเก็ตหนึ่งอันและในอนาคตจะนำพลาสติกรีไซเคิลมาทำประโยชน์ให้กับสาธารณะต่อไปโดยเริ่มกิจกรรมนี้ ด้วยการไปเก็บขยะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นที่แรก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานฯในการเตรียมความพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรม " Save For Surft" เก็บขยะชายหาด      ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 100 คน   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
Read 597 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 13:26
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา