ข่าวสาร

ข่าวสาร (20)

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2561

 

่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา (สคบ.จ.พังงา) ได้ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

 

หน้าที่ 1 จาก 2
   
© จังหวัดพังงา