AddToAny Buttons

   
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (4)

        ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร โดยมีว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาวร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงและสหกรณ์ เข้าร่วม

        นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า การดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและเป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้ มาทำประโยชน์ให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกรเอง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.เกาะยาว มีหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมระยะสั้น ได้แก่ การชมทุ่งนา ชมควาย สวนเกษตรผสมผสาน กุ้งมังกร ปลาในกระชัง และเข้าพักแรมในโฮมสเตย์ของสมาชิกกลุ่มฯพร้อมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ของใช้ ของที่ระลึกต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

2 มกราคม 2562 เวลา 09.10 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมออกรายการ "รักจัง พังงา" ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100.00 MHz ประเด็นพูดคุยได้แก่ งานเทศกาลปีใหม่ 2562 ฤดูท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ผู้ประกอบการเจ๊ตสกีอำเภอเกาะยาว พิธีสวดมนต์ข้ามปี การรับฝากสิ่งของ ๆ ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง การดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ และการดำเนินงานภายใต้สโลแกน "รักจัง พังงา"

 

        วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.55 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2561 "โคกกลอยเกมส์" ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และให้อภัย รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขจัดปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในกลุ่มนักเรียน โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลอยทุกแห่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วย

24ธ.ค.61 เวลา 14.30 น. รอง ผวจ.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม2ชั้น3 ศาลากลาง จ.พังงา

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา