ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (209)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

        "ธนาธร" ลุยงานนอกสภา บุก "พังงา" รับฟังปัญหาเกษตร ที่ทำกิน ชาติพันธุ์ การท่องเที่ยว พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ “อนาคตใหม่กับการเมืองท้องถิ่น”

        เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ และนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากพื้นที่ภาคใต้ ร่วมเวทีรับฟังปัญหาของชาวบ้านใน อ.ตะกั่วป่า โดยเป็นบทบาทในฐานะผู้แทนราษฎรนอกสภาครั้งที่ 3 ทั้งนี้ มีตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว รวมไปถึงตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมาร่วมนำเสนอปัญหา 

ขอขอบคุณ : https://www.posttoday.com/

        พังงา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยจังหวัดพังงา มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 134 รายพื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วป่า พร้อมเร่งดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค

        เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนำโรค โดยในช่วงที่ ปีที่ผ่านมาจังหวัดพังงาถือว่ามีผู้ป่วยอันดับต้นๆของประเทศ และ ตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับสองของเขต แม้ว่าจำนวนภาพรวมจะลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนและทุกภาคส่วน ที่ร่วมช่วยกันได้ ในการ ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงตามบ้านเรือนสำนักงาน โดยในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุก ที่เป็นแหล่งสำคัญในการเพาะพันธ์ยุง ซึ่งในเมื่อมีการเพาะเชื้อก็จะทำให้ยุงลายมีการแพร่เชื้อ และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดี ไม่ไปอยู่ในแหล่ง ที่มียุงลายอยู่มาก และควรนอนกางมุ้ง พร้อมทั้งหายาป้องกันยุง และควรดูแลและคนป่วยที่มีไข้สูงไม่มีน้ำมูกและป่วยเป็นเวลาหลายวัน อันนี้ต้องสงสัยไว้ก่อน อาจจะเป็นไข้เลือดออกได้ ซึ่งต้องรีบนำมาให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่ามีเชื้อไข้เลือดออกหรือไม่ในการดูแลรักษา โดยจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 134 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 49.96 ต่อแสนประชากร เพศชาย 55 ราย เพศหญิง 60 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วป่า ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และ กลุ่มอายุ 5-9 ปี ตามลำดับ จำแนกผู้ป่วยตามพื้นที่ได้ดังนี้ อ.ตะกั่วทุ่ง จำนวน 33 ราย อ.เมือง จำนวน 32 ราย อ.จำนวน 28 ราย อ.ท้ายเหมือง จำนวน 13 ราย อ.ทับปุด จำนวน 11 ราย อ.คุระบุรี จำนวน 10 ราย อ.กะปง จำนวน 4 ราย และอ.เกาะยาว จำนวน 3 ราย และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้เร่งให้สถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชนเจ้าของบ้านเรือน เร่งดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการของ IVM เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยใช้ มาตรการ 3-3-1 คือหลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง และลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง ให้ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน จัดทีมแพทย์ที่ปรึกษา แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย ให้กับ รพ.ชุมชนทุกแห่ง ขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก ในการระมัดระวังการจ่ายยา NSIDs ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และบุคลากรในการควบคุมป้องกันโรคต่อไป

ขอขอบคุณ : https://siamrath.co.th/

       เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สามารถบันทึกภาพ โลมาปากขวด จำนวน 1 ตัว กำลังขึ้นเล่นน้ำบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าด่าน หมู่ 1 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา ใกล้กับโรงแรมพังงาเบย์ รีสอร์ท โดยขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ. 2 (เขาพิงกัน) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้ลงเรือเพื่อออกปฏิบัติงานที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ได้พบกับโลมาปากขวด 1ตัว มีลักษณะ แข็งแรง ไม่ทราบเพศ  ความยาว ประมาณ 150 เซนติเมตร ว่ายน้ำอยู่ในบริเวณร่องน้ำซึ่งเป็นคลองเชื่อมต่อระหว่าง คลองพังงา กับอ่าวพังงา ซึ่งคาดว่า โลมาตัวนี้เข้ามาหากินสัตว์น้ำ และอาหาร ภายในคลองอ่าวพังงา ที่มี ป่าโกงกาง และป่าชายเลนสมบูรณ์ หลังจากอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทำโครงการฟื้นฟูธรรมชาติและเก็บขยะทะเลโดยรอบอ่าวพังงา 

       "ในอดีตนั้น เคยพบเห็นโลมา เข้ามาเล่นน้ำบริเวณเขาเขียน ใกล้กับเกาะปันหยี เมื่อประมาณ พ.ศ.2557 และส่วนใหญ่ที่เคยพบเห็นจะอยู่ที่บริเวณ เขาทะลุ เขาพิงกันและ เกาะปันหยี ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่พบเห็นใกล้ริมชายฝั่งมากที่สุด"

        ขอขอบคุณ : https://www.thaipost.net/

      พังงา-อช.อ่าวพังงาบุกตลาดนัดแจกถุงผ้าหวังสกัดขยะพลาสติกลงสู่ทะเล รับวันทะเลโลก 2562

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ตลาดนัดวังหม้อแกง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานฯกว่า 10 คน ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม พร้อมกับแจกถุงผ้าให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาด โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทำให้ถุงผ้าหมดไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมสนับสนุน วันทะเลโลก 8 มิถุนายน 2562

        นายศรายุทธ ตันเถียร กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจะจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกถุงผ้า เดือนละ 2 ครั้ง ไปตามตลาดต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชน ได้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาของปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เกิดจากมีการใช้เป็นจำนวนมาก บางส่วนลงไปในทะเล ทำให้สัตว์น้ำที่กินถุงพลาสติกตาย และยังทำให้เกิดมลพิษในทะเลอีกด้วย ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้โฟม ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก หันมาใช้ถุงผ้าแทนและใช้ได้นานกว่าถุงพลาสติก โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

       ขอขอบคุณ : https://www.77kaoded.com/

ขอเชิญชวนชาวพังงาไปร่วมชมฟรีคอนเสริ์ต"รักชาติ..รักจังพังงา" เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี เพื่อกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 วันที่ 14 มิถุนายน นี้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัด) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการในการกำหนดมาตรการ การบริหารจัดการความปลอดภัย การยกระดับการป้องกันช่วยเหลือและเฝ้าระวัง การใช้กฎหมาย การพัฒนาระบบการช่วยเหลือ และการประชาสัมพันธ์สื่อสารแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล

       ขอขอบคุณ : http://thainews.prd.go.th/

      พังงาคลื่นลมแรง เรือต้องจอดเทียบท่าเฝ้าระวัง (เรือทุกชนิดในพื้นที่พังงา จอดเทียบท่าเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงหลังอุตุฯเตือนให้ระวัง10-12 มิ.ย. นี้)

         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพคลื่นซัดชายฝั่งบริเวณชายหาดนางทอง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทวีความรุนแรงจนทำให้บริเวณชายฝั่งของหาดนางทองได้รับความเสียหาย ตลอดแนว ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ขณะที่ทาง อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ว่า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยพบว่ามีฝนตกหนักในช่วงนี้ซึ่งทาง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้เตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง ลมพัดต้นไม้หรือกิ่งไม้โค่นล้มกีดขวางการจราจรหรืออาจจะทำให้ทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายได้ เบื้องต้นพบว่า มีต้นไม้และกิ่งไม้ล้มขวางทางการจราจรแล้วที่บริเวณตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า และอ.กะปง ขณะที่ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงนี้ เนื่องจากพบว่ามีปริมาณฝนตกหนักและคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ผู้ประกอบการเรือ กัปตันเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ พร้อมกับตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นให้มีความพร้อมในการใช้งาน สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเรือ ที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ นำเรือจอดเทียบท่าหลังฝนตกหนักคลื่นลมในทะเลมีความรุนแรง คลื่นสูงกว่า 2-3 เมตร โดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็ก ส่วนเรือท่องเที่ยวสปีดโบ๊ทต่างจอดเทียบท่าเช่นเดียวกัน โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

         จังหวัดพังงาแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง ซึ่งในช่วงวันที่ 10-12 มิ.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 13-16 มิ.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวสารของทางราชการหรือกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

        ขอขอบคุณ : https://www.innnews.co.th/

 

slogo

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

-ติดตามรับชมความรู้เกี่ยวกับ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"

 

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กรมประชาสัมพันธ์ อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เผยแพร่ ดังต่อไปนี้

และสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การขออนุญาต ขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ แบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และข้อแนะนำประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ 
 
ไฟล์แนบ
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ที่มา : https://phralan.in.th/
หน้าที่ 1 จาก 15
   
© จังหวัดพังงา