ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (127)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

        ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณ หมู่ 3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา หลักมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมจังหวัดพังงาทำให้ สภาพอากาศมืดครึ้มเกิดลมแรงพัดกระหน่ำ ทำให้หลังคาบริษัท แสงสวรรค์ค้าไม้ จำกัด ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังคาที่มุงด้วยแผ่นเมลทัลชีสปลิวว่อนไปทั่วกว่า 100 เมตร โครงหลังคาหักโค่นไปตามแรงลม โดยเสาและหลังคาที่ก่อสร้างขึ้นมาป้องกันฝนสำหรับไม้แปรรูปที่เตรียมจะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้หักโค่นไปหลายหลัง รวมทั้งบ้านพักคนงานอีกเป็นจำนวนมากได้รับความเสียหาย ส่วนบริเวณด้านหน้าของบริษัทแสงสวรรค์ซึ่งเป็นโรงแรมถูกต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นถูกแรงลมพัดโค่นล้มใส่หลังคาของโรงแรมได้รับความเสีย ทางเจ้าของโรงแรมพร้อมพนักงานเร่งซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝนที่กำลังตกสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินภายในอาคาร

        จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก ลมพัดแรง ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพังงา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายอำเภอ ไม่ว่าจะเป็น อ.ตะกั่วป่า อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ทับปุด อ.เกาะยาว ซึ่งได้ประสานไปยัง นายอำเภอทุกอำเภอ และ ท้องถิ่นทุกท้องถิ่น ให้เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อจะได้หาวิธีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการด่วน พร้อมทั้งได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายบริเวณที่ราบเชิงเขา ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้ขากปริมาณน้ำฝนสะสมที่มีมากในช่วงนี้ พร้อมให้ติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

credit https://www.innnews.co.th/regional-news/news_114095/

        ที่สำนักสงฆ์บ้านนอกนา  หมู่ที่ 2 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ”โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ร่วมไหว้พระ รับศีล ฟังธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายสังฆทานและสิ่งชองเครื่องใช้แก่วัด และพบปะกับประชาชนที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายในการบริหารบ้านเมือง พร้อมนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาจังหวัดพังงา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน

        นายสิทธิชัย ศักดา เปิดเผยว่า โครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ จะมีในทุกวันพระ เดือนละ 4 ครั้ง หมุนเวียนกันไปทุกอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรภาคเอกชน และ พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัด ทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ สมาทานศีล ปฏิบัติตนยึดมั่นในหลักธรรมของศีล 5 ซึ่งภายในกิจกรรม ได้มีการ ทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ ถวายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับวัด และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่  นอกจากนั้นทางส่วนราชการต่างๆได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน การดำเนินกิจกรรมนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและให้ความสำคัญเกี่ยวกับศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ นับเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวีถีพุทธอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

แหล่งที่มา https://77kaoded.com/

วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
นายประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ได้ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมกับคะแนนในเบื้องต้นถึง 50 คะแนน โดยมีนายสุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมเดินเยี่ยมชมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา และนิทรรศการเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพังงา ที่มีผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดดเด่นอยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างให้กับชมรมอื่น ๆ ทั้งภายในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของขมรมฯ วิทยาลัยเทคนิคพังงาและชมรมเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชมรมฯ และร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ได้ตระหนักถึงพิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด”
จากนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินได้ชมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมให้คำแนะนำสำหรับใช้ในการประกวดในครั้งต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวิชัช ไตรรัตน์ นายก อบต.กะไหล หัวหน้าส่วน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมการพบปะพี่น้องประชาชนในเวทีประชาคม ที่ ตลาดลองแล บ้านบางนุ หมู่ 6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อรับฟังปัญหาดำเนินการของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเบื้องต้นประชาชนในพื้นที่ได้เสนอปัญหาเรื่องของงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ส่งให้ชุมชน หรือหมู่บ้านจำนวนน้อยกว่าความต้องการของชุมชนหรือหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของแต่ละพื้นที่ พบว่าประชาชนที่ไม่เข้าร่วมเวทีประชาคม ไม่มีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการของชุมชนหรือหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมที่จะนำปัญหาต่างๆเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ปัญหาที่พบต่อที่ประชุมในภาพรวมต่อไป

โดยพลเรือเอกชุมนุม กล่าวว่า การสร้างสนามบินในจังหวัดพังงาเบื้องต้น ครม.เห็นชอบในแนวทางการก่อสร้าง ซึ่งจากนี้ต้องมีกระบวนการต่อไป และไม่ได้ฟันธงว่าจะมีหรือไม่ ต้องรอการศึกษาในรายละเอียด ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ จึงจะสามารถบอกถึงโครงการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมอง ด้านการคมนาคมโดยเฉพาะสนามบินภูเก็ตเกินความสามารถในการรองรับทำให้เกิดปัญหา และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากเกินไป จึงต้องการกระจายความสามารถในการรองรับ จึงคิดถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ภูเก็ต-พังงา เพื่อเพิ่มการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น

 

ที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย นายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลโคกกลอย ให้การต้อนรับคุณกรกฤช จุฬางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” Brain รุ่นที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มูลค่า กว่า 1.2ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

คุณอัชดา เกสรศุกร์ ตัวแทนหลักสูตร Brain รุ่น 2 กล่าวว่า หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารชั้นสูงระดับแนวหน้าของประเทศได้เข้าใจถึงองค์ความรู้ของโมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 อย่างลึกซึ้ง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างวิสัยทัศน์ ศักยภาพ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากด้านวิชาการแล้วยังสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียนจะมีการเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจในทางปฏิบัติ ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยการจัดอบรมดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศในด้าน Innovation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก, กิจกรรม Ice Breaking, CSR เพื่อเสริมสร้างความกลมเกลียวสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเพื่อนๆ ร่วมรุ่น เกิดเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจและนวัตกรรม ที่ต่างพึ่งพา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่มนักบริหารที่เข้าร่วมเรียน สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งการผนึกกำลังในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในก้าวสู่การแข่งขันระดับสากลได้อย่างแน่นอน การมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งในวันนี้ เพราะทางกลุ่มได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลขาดแคลนงบประมาณในจัดซื้อ จึงร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อมามอบให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

(5 มิ.ย. 61) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 โดยมีนายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สำหรับจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมเกษตรกรของจังหวัดพังงา จำนวน 12,000 ราย มี 240 รุ่น รุ่นละ 50 คน ในเวลา 3 วัน และรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของจังหวัดพังงา
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในหลายมิติ ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตด้านการบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ เน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตร จะสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ได้จริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เป็นการเน้นย้ำการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในทุกมิติ และตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
 
 
 

        ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล และนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 มิถุนายน 61 ที่โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงาเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด จึงได้กำหนดมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆในการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งนี้นายทักขพล แต้มทอง เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่อ่าวพังงา เกาะปันหยี ถ้ำลอด เขาพิงกัน เขาตาปู ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อสำรวจความพร้อมอีกด้วย

ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต

จังหวัดพังงา โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต

จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวภายใต้โครงการออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พบกับนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม  จากจังหวัดพังงา ลุ้นสินค้านาทีทอง ช๊อปสินค้าคุณภาพดีเมืองพังงาจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 35 บูธ  ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-22.00 น. ณ ฮอลล์ 1  ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต

นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา  เปิดเผยว่า “จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”ภายใต้โครงการออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) บรรจุภัณฑ์ ด้วยการนำรูปแบบการถอดรหัส 4DNA จังหวัดพังงามาใช้ในการพัฒนา ที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาแบรนด์สินค้า ศึกษาดูงานผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 ณ  ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงาคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี

สำหรับพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” นี้  จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00-19.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พลาดไม่ได้! กับการแสดงแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ “พังงาแบรนด์ อัตลักษณ์แห่งแดนใต้”โชว์ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากจังหวัดพังงา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม  ชม ชิม ช๊อป สินค้าคุณภาพดีเมืองพังงา กว่า 35 บูธ อาทิ ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องประดับ อาหารแปรรูป ของฝากของที่ระลึก ฯลฯ ลุ้นสินค้านาทีทองราคาถูก ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากจังหวัดพังงา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย พบกันในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-22.00 น. ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 09:42

พังงาระวังลมกรรโชกแรง-คลื่นสูง2เมตร

Written by

        ในช่วง 4-8 มิ.ย. นี้ ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ขณะที่บริเวณชายหาดนางทอง ชายหาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบว่าคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงเนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน บรรยากาศชายหาดเป็นไปอย่างเงียบเหงา ไม่มีนักท่องเที่ยงออกมาเดินตามชายหาดเหมือนเช่นเคย

        ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการเฝ้าระวังเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนขึ้นเข้าปกคลุมเกาะไหหลำประเทศจีน ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น

หน้าที่ 1 จาก 10
   
© จังหวัดพังงา