ขอเชิญชวนชาวพังงาไปร่วมชมฟรีคอนเสริ์ต"รักชาติ..รักจังพังงา" เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี เพื่อกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 วันที่ 14 มิถุนายน นี้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

   
© จังหวัดพังงา